Big Data vereist een gedragsverandering

Publicatie 16 okt 2017

Op 11 oktober vond de tweede bijeenkomst plaats van het Kennisplatform (Big) Data, die dit keer werd gehouden bij Igluu in Den Haag. Een goed bezochte bijeenkomst met ruim 60 Big Data liefhebbers, zowel datamanagers als strategisch adviseurs data, werkzaam binnen de overheid.

Margje Schuur, architect bij I-Interim Rijk, opende de ochtend en lichtte het doel van het kennisplatform toe. Het kennisplatform wil het datagestuurd werken bij overheidsorganisaties naar een hoger plan tillen door middel van intensieve kennisdeling en ervaring van de deelnemers. Ze vertelde dat I-Interim Rijk zich onlangs heeft aangesloten bij het Kennisplatform om dit gezamenlijke doel te ondersteunen. Ze deed een oproep aan andere organisaties om actief bij te dragen aan het verder uitbouwen van het netwerk.

Praktijkervaringen

Daarna gingen de workshoprondes van start waarin ruime aandacht werd besteed aan praktijkervaringen. Tim Faber (Product owner Data analytics bij de SVB) ging in op data analyse om schuldsignalering te stimuleren. Just Stam (Raadadviseur in algemene dienst bij het ministerie van V&J) en Ruud Hogendoorn (adviseur bij ICTU) namen de deelnemers mee in het onderwerp Transparantie als waarborg bij het gebruik van data. De derde workshop werd gegeven door Dick Willems (Data scientist BI en Kwaliteit bij de Politie), hij besprak het gebruik van data science bij het Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS) van de Politie.

Just Stam.jpg

Na de workshops volgde de plenaire presentatie 'Predictive policing: een onvoorspelbare impact!' door Mariëlle den Hengst (Projectleider Real Time Intelligence Lab bij de Politie) en René Melchers (Teamchef Business Intelligence en Kwaliteit bij de Politie). Zij lichtten toe wat de inzet van CAS voor onverwachte effecten had op de eigen organisatie en de externe stakeholders. Dit leverde een mooie discussie op met de zaal over de politieke gevoeligheid en het betrekken van partijen in de keten bij het gebruik van big data.

Dick Willems.jpg

Francois Vis, manager advies en portefeuillehouder productontwikkeling bij ICTU, sloot de ochtend af: ‘Criminaliteit is beter te voorspellen dan het weer’, wie had dat nou gedacht! Zijn tweede constatering was dat de nadruk niet zo zeer ligt op de data analyse maar op het juist acteren binnen een organisatie naar aanleiding van de uitkomsten. Hij riep alle aanwezigen op om mee te denken hoe we de onderlinge kennisdeling nog meer kunnen versterken, zowel via bijeenkomsten als via een digitaal platform.

Leeromgeving

Het Kennisplatform (Big) Data is een ‘veilige’ leeromgeving, het heeft nadrukkelijk geen commerciële doelstellingen. Het initiatief voor het Kennisplatform (Big) Data is genomen door ICTU en onlangs sloot UBR | I-Interim Rijk zich hierbij aan. Als onafhankelijke overheidspartijen borgen ICTU en IIR samen de neutraliteit van het platform. Het streven daarbij is om uit te groeien tot het centrale data platform van, voor en door de overheid.

Wilt u meer weten over dit kennisplatform? Stuur een bericht naar kennisplatform@ictu.nl.

Het Kennisplatform ontstond naar aanleiding van een oproep tijdens het ICTU Grand Café over Big Data en ethiek in september 2016.
Verschillende vraagstukken over het gebruik en de toepassing van Big Data kwamen op die dag aan de orde.

Reactie toevoegen

Laat een reactie achter