Onze afdelingen

ICTU kent drie organisatieonderdelen: de directies Advies, Projecten en Bedrijfsvoering

Directie Advies

De directie Advies is verantwoordelijk voor het vormgeven en verwerven van (nieuwe) opdrachten, accountmanagement richting (potentiële)opdrachtgevers, uitvoeren van adviesopdrachten, architectuuropdrachten en de ICTU-communicatie.

Adviseurs

Adviseurs helpen overheden met praktisch toepasbaar advies, bij de inrichting van projecten of de aansturing van externe partijen. Onze adviseurs hebben kennis van de juridische, organisatorische, informatiekundige en technische/ICT-aspecten die daarbij komen kijken. Onze adviezen sluiten aan op kaders die binnen de overheid gelden. Denk hierbij aan NORA, EAR, privacywetgeving en een juist gebruik van beschikbare overheidsvoorzieningen.

Architectuur

Onze architecten werken complexe vraagstukken op conceptueel en/of technisch niveau uit en zetten deze om tot werkzame en beveiligde (architectuur)oplossingen. Deze oplossingen worden opgesteld aan de hand van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) en relevante andere (referentie)architecturen. Daarnaast delen de architecten op nationaal niveau hun inzicht in (de architectuur van) de informatiehuishouding van de overheid en relevante ontwikkelingen daarin.

Communicatie

Communicatie omvat corporate communicatie (interne en externe communicatie) en marketingcommunicatie. Zij ondersteunen bij het duidelijk positioneren van ICTU binnen de overheid, het ondersteunen van het verwerven van opdrachten via kennisdelen en het ondersteunen van een positief imago.

Directie Projecten

De directie Projecten is verantwoordelijk voor de uitvoering van onze projectopdrachten. Zodra een projectopdracht is getekend, ligt hier de verantwoordelijkheid voor uitvoering van de opdracht tot en met de overdracht en afsluiting van de opdracht.

Lees meer over ons werkveld en de projecten die we uitvoeren.

Projectmanagement

Projectmanagement is verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteitsborging van het ICTU- projectenportfolio en de aanpak die wij hierbij hanteren en uitdragen.

ICTU Software Expertise / ICTU Software Diensten

De afdelingen ICTU Software Realisatie (ISR)Expertise en ICTU Software Diensten zijn verantwoordelijk voor de realisatie en kwaliteitsborging van applicatieontwikkeling, doorontwikkeling en tijdelijk beheer. Zij verzorgen een totaaloplossing op het gebied van Agile/Scrum softwareontwikkeling voor ICTU-projecten waarbinnen software wordt ontwikkeld. Met name gericht zich op projecten die zich kenmerken door een hoge mate van complexiteit, veel belanghebbenden en wettelijke verplichtingen. We werken op basis van onafhankelijke kwaliteitscriteria. SIG/TÜvit controleert de kwaliteit van onze softwareproducten. De getoetste producten beoordeelden zij met de hoogste scores: 4 tot 5 sterren. Functies en opdrachten waarvoor we regelmatig werven zijn: Technical Lead, Quality Lead, Software Delivery Manager, Frontend Ontwikkelaar, Java Ontwikkelaar en .NET Ontwikkelaar, Agile Test Engineer, Tester, Functioneel Ontwerper en Productowner.

stand-up-scrum.jpg
Ons kantoor met collega's van ICTU Softwareontwikkeling tijdens een Scrum standup (Fotografie: Studio Oostrum).

Directie Bedrijfsvoering

De directie Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de professionele en (kosten)effectieve ondersteuning van onze organisatie bij de uitvoering van onze kerntaken. Als vanzelfsprekende partner voor het primaire proces op strategisch, tactisch en operationeel niveau, leveren zij advies, capaciteit en ondersteunende diensten aan medewerkers, projecten en het ICTU-management.

Financiën en Control

Financiën en Control kent de onderdelen Financiën, Control en Informatiebeveiliging. De scope van het team Financiën is het verzorgen van een betrouwbare en volledige financiële administratie voor ICTU en haar projecten. Control stelt de kaders op voor de gehele planning & controlcyclus en is aanspreekpunt voor vragen en verzoeken met een bedrijfseconomisch karakter. Informatiebeveiliging ziet toe op een juiste invulling van beveiligingsmaatregelen en risicobeheersing voor heel ICTU.

Human Relations en Inkoop

Human Relations en Inkoop kent clusters van activiteiten op het gebied van Human Resources, Inkoop, Juridische Zaken en Facilitaire Zaken. Het team Human Relations (HR) zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van het HR-beleid. Tevens adviseren en begeleiden zij (lijn)managers bij de toepassing van het HR-beleid in hun eigen teams. Inkoop is het centrale expertisecentrum op het gebied van inkoop en aanbesteding. Juridische Zaken behartigt en bewaakt de juridische belangen van ICTU en haar opdrachtgevers en Facilitaire Zaken managet, plant, bewaakt en realiseert de huisvesting, services en middelen.

ICT

ICT bestaat uit de onderdelen ICT en de Servicedesk. Naast kantoorautomatisering vervult de afdeling ICT een belangrijke rol in het adviseren van de organisatie op het ICT domein, o.a. door de vertegenwoordiging van de afdeling binnen interne projecten met een ICT component. De Servicedesk is verantwoordelijk voor de eerstelijns support van ICT en facilitaire zaken. De doelen van de Servicedesk liggen op het gebied van bereikbaarheid, efficiency, deskundigheid, intermediair zijn en tevreden medewerkers.

Project- en Managementondersteuning

Zij leveren support aan projecten, management, bedrijfsvoering en interne projecten d.m.v. capaciteit van secretarissen en ondersteuners. Project- en Managementondersteuning verbindt het primaire en secundaire proces.