Werken als één overheid

De maatschappelijke vraagstukken van deze tijd vergen samenwerking over de grenzen van organisaties heen. Vraagstukken zoals klimaat en energie, de aanpak van ondermijning en criminaliteit, de asiel- en vluchtelingenproblematiek, de schuldenproblematiek en knellende ruimtelijke inrichting. Het zijn allemaal opgaven waarvoor samenwerking tussen overheidsorganisaties en met maatschappelijke organisaties en bedrijven nodig is. Niet alleen binnen Nederland, maar in toenemende mate ook binnen Europa.

Deze samenwerking is niet alleen nodig om oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken. Ook burgers en bedrijven verwachten meer eenheid in overheidsdienstverlening.  

ICTU helpt overheden bij het realiseren van een integrale aanpak, met haar ervaring in keteninformatisering, interbestuurlijke programma’s en het implementeren van gemeenschappelijke voorzieningen.

Lees meer over specifieke activiteiten waarin wij samenwerken op dit thema:  

  • De vakgroep Europa van ICTU bundelt kennis over de impact en kansen van wetgeving rond digitalisering op Europees niveau. En adviseert overheden daarover. Meer in dit artikel.
  • In de Citydeal Zicht op ondermijning werken overheden samen met ICTU aan een effectieve aanpak van ondermijnende criminaliteit. Meer informatie in dit artikel.
  • Een voorbeeld van EU-regelgeving met grote impact op de dienstverlening van de Nederlandse overheid is de EU-Verordening Single Digital Gateway (SDG). Hierover verscheen dit artikel op de website van ICTU.

Meer informatie

Neem contact op met Nanne de Jong (nanne.dejong@ictu.nl).

Terug naar de overzichtspagina.

Meer weten?