Overslaan en naar de inhoud gaan

Video impressie 'Beschaafde Bits'

Een kort beeldverslag

Welkom bij het eerste ICTU café van dit jaar 2019  eigenlijk een nieuwjaars café. Ik voel me vereerd want we hebben drie hele interessante sprekers. Het onderwerp is beschaafde bits in de praktijk.

Ik hoop dat we over een paar jaar terugkijken op 2018 als dat was het jaar waarop we met zijn allen politiek wakker zijn geworden maar ook in het publieke debat. Digitalisering is niet alleen hosanna, het maakt de wereld beter en efficiënter democratischer maar we voelen zo langzamerhand ook wel een beetje nattigheid met die digitale wereld. En ik denk dat dat heel nadrukkelijk naar voren is gekomen in 2018. Het was een bijzonder jaar, er is heel veel gebeurd. Maar van agendering alleen gebeurt nog niet zoveel. Dus het is ook zaak om dat te vertalen naar actie. Hoe gaan we nu zorgen dat die digitale wereld beter wordt en voor ons werkt.

Technologie is ook een manier van organiseren. We denken heel vaak dat technologie eigenlijk alleen maar gaat over regels die we ontdekken, natuurwetten die we toepassen, maar techniek gaat juist ook over regels die wij zelf maken. En ik denk dat 2 soorten regels met name bij digitale techniek evident centraal staan. En het is op de eerste plaats eigenlijk regels die maken dat wij iets kunnen registeren. Denk aan standaarden of classificaties, neologisme en dataficatie dat onderstreept ook dat we van de mensen en de dingen data maken. En daarnaast zijn er regels waarmee we het werk organiseren rondom die registraties. Denk aan procedures of algoritmen. Een duidelijke scheiding moet zijn tussen data verzamelen en het nemen van een besluit want als er geen menselijk ingrijpen mogelijk is dan wordt het heel moeilijk voor individuele organisaties om redelijk te handelen en ik denk dat we redelijkheid niet moeten laten afhangen van wat de computer kan beslissen.

Dat zie je ook op nummer 1 staan hier, zet de gebruiker centraal dat is bijna een soort mantra als het gaat over het ontwikkelen van technologie of het nu digitale of niet digitale technologie is zet de gebruiker centraal en we hebben er allemaal direct een beeld bij. En ik werk bij industrie ontwerpen in Delft dus wij ontwikkelen producten en daar is heel veel discussie over wat dat nu eigenlijk betekent, zet de gebruiker centraal. De vorige sprekers hadden het ook over problemen als het gaat over hoe we met onze digitale technologie omgaan. Een probleem oplossen is natuurlijk een heel groot goed en ik denk niet alleen ontwerpers maar ik denk dat iedereen eigenlijk gericht is op het identificeren, formuleren en oplossen van problemen. Micro-emotietjes, dat is echt heel klein en dat verdampt meteen ook weer van oh, dat is gek, oh, dat is leuk. Kleine plusjes en minnetjes worden opgewekt door zoiets simpels als een pak vaatwasmiddel. Om dat in kaart te brengen vraagt dat dus ook dat je vertraagt en inzoomt. En als je die in kaart hebt gebracht heb je heel veel uitgangspunten om gebruikersrelevante producten te ontwerpen.

Meer weten?