Serie ICTU Europa Cafés

Het Europees Herstelfonds van 750 miljard deels voor digitalisering en transformatie van de overheid. Verordeningen die direct ingrijpen op de digitale huishouding van onze overheden. Wat gaan we daarvan merken in ons werk? Hoe kunnen we als Nederland bijdragen? 

Deze en andere vragen kwamen aan de orde in een serie van zes cafés die de Vakgroep Europa van ICTU dit voorjaar tot in de zomer organiseerde van 11 mei tot en met 6 juli. Met elke keer een keynote vanuit een ander perspectief.

Europese ontwikkelingen immers gaan sneller dan we denken en hebben vaak ook meer impact dan we aan zien komen. Denk aan eIDAS, de AVG, maar ook aan Europese regels die een rol spelen in uiteenlopende onderwerpen als Corona & vaccinaties, Grenzen & Veiligheid en studeren in het buitenland. Waar gaat Europa naar toe, wat kunnen we komende tijd verwachten?  

Information about the ICTU Cafés on Europe in English.

Europese digitaliseringsstrategie

Er ligt een nieuwe Europese digitaliseringsstrategie: Shaping Europe’s Digital Future. De EU legt in die strategie de link met menselijke waarden, zoals vertrouwen van burgers in steeds verder voortschrijdende internettechnologie en artificiële intelligentie. Die strategie gaat ook over de effecten van ICT-investeringen op grensoverschrijdend zakendoen in Europa en de economische groei die dat tot gevolg heeft. Zaken die raken aan waar ICTU samen met overheden aan werkt om bij te kunnen dragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.

Beyond 2021

ICTU bestaat 20 jaar. We kijken dit jubileumjaar vooral vooruit en organiseren meerdere momenten om met overheidsrelaties de toekomst te verkennen ‘Beyond 2021, let’s create (y)our future’. Waar wil Europa naar toe met digitalisering de komende jaren?

Opzet mini-colleges

Doel van deze serie was uitwisseling van ideeën en een dialoog met experts en geïnteresseerde overheidsrelaties over concrete voorbeelden vanuit verschillende perspectieven over digitalisering in Europa.
De serie bestond uit een zestal sessies met sprekers vanuit de Europese Commissie en betrokkenen vanuit overheid en de zorg in Nederland en andere landen.

Terugkijken of meer informatie?

Bekijk het gehele programma van de serie, inclusief de replays van de sessies.

Meer weten?