Overslaan en naar de inhoud gaan

Samen leren van innovaties met open source

Publicatie 28 mrt 2018

Veranderingen gaan snel. Om overheden te helpen zicht te krijgen op innovatieve en technologische ontwikkelingen en de impact daarvan, initieerde ICTU meerdere initiatieven.

Zo lanceerde ICTU in april 2017 het DIStributed Collaborative Information Platform (Discipl). Een platform dat uitgaat van samenwerking, delen en hergebruik van informatie.

Inmiddels wordt een volgende stap gezet: het creëren van een open source ecosysteem rondom het platform Discipl. Overheidsorganisaties proberen op verschillende plekken kennis en ervaring op te doen met de dienstverlening en bedrijfsvoering van de toekomst. In het open source ecosysteem wil ICTU overheden helpen interbestuurlijk, als één overheid, te innoveren met een learn-do-share omgeving en een netwerk van collectieve intelligentie.

Opdracht: kennisnetwerk open source software

Open source software moet in een aanbesteding gelijke kansen krijgen als ‘gesloten’ software. Dat is het beleidsuitgangspunt van waaruit het ministerie van BZK aan ICTU de opdracht heeft gegeven om een kennisnetwerk in te richten voor kennishebbende beleidsmakers, juristen en inkopers.

We benaderen het onderwerp open source software vanuit het overwinnen van belemmeringen: wat staat een overheidsorganisatie in de weg om met open source software te gaan werken en wat hebben collega’s in andere overheidsorganisaties gedaan om die belemmeringen te overwinnen. Belemmeringen kunnen spelen rond bijvoorbeeld licentie, aanbesteding, doorontwikkeling in een community, gebrek aan kennis op managementniveau.

We zijn in de voorbereidende fase van het kennisnetwerk, dat wil zeggen dat we verkennen waar de ‘gesprekken’ in het kennisnetwerk over moeten gaan, of het nuttig is om bepaalde werkgebieden af te bakenen, en op welke manier we de kennis moeten laten stromen.

Voor meer informatie stuur een bericht aan projectleider Aty de Groot: aty.degroot@ictu.nl.

Blockchaintechnologie in de praktijk

ICTU en Blockchainontwikkelaar Xurux ontwikkelden met de gemeente Haarlem een proof of concept voor het verifiëren van waardepapieren via de publieke IOTA. Hiermee kan de echtheid van digitaal verstrekte documenten gewaarborgd worden.
Zo kan een inwoner aantonen dat hij in de gemeente Haarlem woont, zonder dat het nodig is om voor iedere aanvraag bij een woningbouwvereniging eerst naar het gemeentehuis te moeten. De burger kan dit versleutelde bewijs aanvragen via de website van de gemeente en deze benutten op het moment dat hij of zij dat wil. Met dit proof of concept is aangetoond dat een dergelijke voorziening ook werkelijk geïmplementeerd kan worden. Een dergelijke nieuwe technologie garandeert veilige transacties zonder extra kosten.
De door ICTU en XURUX ontwikkelde software voor Haarlem is als open source beschikbaar gesteld, zodat ook andere overheden er gebruik van kunnen maken. Deze pilot met Haarlem was het eerste project dat Discipl Core gebruikt.

Het Discipl concept is bedoeld als een stimulans voor open source innovaties en kan bijdragen aan betere digitale dienstverlening, passend bij een samenleving van de toekomst. Inmiddels zijn er meerdere projecten waarmee ICTU samen met anderen op zowel nationaal als internationaal niveau aan de slag gaat met deze ontwikkeling. Deze projecten zijn een stap vooruit naar Self Sovereign Identity in combinatie met Personal Data Sources. Hiermee kunnen mensen op een veilige wijze meer controle en beschikking krijgen over hun eigen data.
Meer informatie? Stuur een bericht naar Giulietta Marani, giulietta.marani@ictu.nl.

Reactie toevoegen

Laat een reactie achter