Overslaan en naar de inhoud gaan

'Op weg naar betere software voor de Nederlandse overheid'

Publicatie 12 apr 2017

In nummer 22 van het iBestuur magazine van april verscheen een artikel met deze titel over het voornemen van ICTU om samen met NEN te komen tot een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) voor kwaliteitsborging van maatwerk softwareontwikkeling binnen het overheidsdomein. Op 21 april organiseerde ICTU met NEN een kick-off om belangstellenden een beeld te geven en mogelijk te betrekken bij de gezamenlijke ontwikkeling van deze praktijkrichtlijn.

Foto iBestuur magazine nummer 22 (april 2017).jpg

iBestuur magazine nummer 22, april 2017

In het artikel wordt aangegeven dat de risico’s die inherent zijn aan softwareontwikkeling door organisaties vaak nog onvoldoende worden erkend en gemitigeerd. Terwijl de risico’s bij ontwikkeling van maatwerksoftware inmiddels algemeen bekend zijn en er ook voor veel risico’s passende maatregelen beschikbaar zijn.

ICTU werkt sinds 2010 met de agile softwareontwikkelaanpak Scrum en heeft deze aanpak aangevuld en uitgebreid om zo veel mogelijk de kans op die risico’s te verminderen. Met behulp van deze kwaliteitsaanpak heeft ICTU samen met andere overheden inmiddels enige tientallen projecten succesvol uitgevoerd. ICTU wil deze aanpak graag aanvullen met de ervaringen en geleerde lessen van andere organisaties, en deze overdraagbaar maken en breder uitdragen.

Daarom heeft ICTU samen met NEN het initiatief genomen een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) voor kwaliteitsborging van maatwerk softwareontwikkeling binnen het overheidsdomein te ontwikkelen. De voorlopige werktitel van deze NPR, nummer 5326, is ‘Kwaliteitsborging softwareontwikkeling binnen het overheidsdomein’.

"Deze praktijkrichtlijn zal veel voorkomende risico’s bij maatwerk softwareontwikkeling binnen de Nederlandse overheid beschrijven evenals maatregelen om die risico’s te mitigeren. Achterliggend doel is om de kwaliteit van softwareontwikkeling door of in opdracht van de Nederlandse overheid te verbeteren. Want dat kan en moet ook beter."

Op vrijdag 21 april 2017 organiseerden ICTU en NEN een kick-off bijeenkomst om belangstellenden een beeld te geven en mogelijk betrokken te worden bij de gezamenlijke ontwikkeling van deze praktijkrichtlijn. Alle partijen die belang hebben bij een goede kwaliteit van software van de Nederlandse overheid zijn van harte uitgenodigd om bij te dragen. Alleen samen kunnen we een duurzame professionaliteitsslag in gang zetten.

Meer informatie? Neem contact op met Frank Niessink, Kwaliteitsmanager bij ICTU (frank.niessink@ictu.nl).

Lees het hele artikel op pagina 37 in nummer 22 van het iBestuur magazine.

Reactie toevoegen

Laat een reactie achter