Overslaan en naar de inhoud gaan

Nationale Data Agenda: work in progress

Publicatie 23 okt 2018
Onderdeel van magazine: ICTU Magazine oktober 2018

Data op de agenda, was het centrale thema tijdens de drukbezochte bijeenkomst van het Kennisplatform (Big) Data, een platform voor experts uit de overheid op 11 oktober in Den Haag. 

De aftrap werd verzorgd door Anja Lelieveld, programmamanager Digitale Overheid bij BZK en Jaron Haas, coördinerend beleidsmedewerker eveneens bij BZK, over het belang van goed omgaan met data in de overheid en de oproep om mee te denken en ideeën aan te leveren voor de Nationale Data Agenda.

Tijdens de twee subsessies na de plenaire opening ging het over deze Nationale Data Agenda (NDA). Ruim zestig mensen bediscussieerden met elkaar de tot nu toe opgehaalde oogst om tot de NDA te komen. Deelnemers gingen aan de slag met de knelpunten en oplossingen, opgehaald uit een groot aantal inventariserende interviews met stakeholders en experts uit wetenschap, overheid en maatschappelijke organisaties.

Knelpunten en oplossingen

Daarbij is de vraag of het beeld uit de interviewronde met de belangrijkste knelpunten en oplossingen herkend wordt door de deelnemers aan het Kennisplatform, hoe maatregelen nog concreter kunnen worden gemaakt, hoe we er voor kunnen zorgen dat maatregelen ook gaan werken, en in welke volgorde zaken aangepakt zouden moeten worden. De knelpunten en oplossingen zijn in drie categorieën geordend: data op orde, open data en datagedreven werken.
Deelnemers herkennen deze ordening en de redenering die daar bij hoort: je moet zorgen dat de kwaliteit van je data op orde is, de data die er is moet beschikbaar en vindbaar worden gemaakt, op basis daarvan kun je datagedreven werken.

Belangstelling

De onderwerpen uit de NDA leven zeker, zo bleek tijdens de geanimeerde discussie in beide subsessies. ‘Er liggen veel kansen als het gaat om data bij de overheid die beter benut kunnen worden. Aan de andere kant zien we ook schaduwkanten, en de noodzaak van het beschermen van privacy, democratie en publieke waarden. Er is nog weinig bewustzijn over ‘wat gebeurt er nu eigenlijk met mijn data?’ vanuit het burgerperspectief. Ook is er behoefte aan transparantie over hoe algoritmes nu eigenlijk werken, is het uitlegbaar en wat kan er wel en niet met het oog op geautomatiseerde besluitvorming? Verder is er behoefte aan een gedeeld uitgangspunt en een kader voor het standaardiseren en delen van data binnen de overheid, rekening houdend met de gelaagdheid van overheden en hun publieke verantwoordelijkheid’, aldus Ruud Hogendoorn en Siwert de Groot, experts bij ICTU die de subsessies begeleidden.

Het Kennisplatform (Big) Data is een veilige leeromgeving en een initiatief van ICTU en I-Interim Rijk. Als onafhankelijke overheidspartijen borgen zij de neutraliteit van het platform. Meer weten over dit kennisplatform? Stuur een bericht naar kennisplatform@ictu.nl.

Over het onderzoek

Het onderzoek en de toetsing met experts uit de praktijk verkeert in een afrondende fase. Het is de bedoeling dat de NDA nog voor het einde van het jaar beschikbaar is, en door het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) kan worden vastgesteld. Daarna kan het naar de Tweede Kamer worden gestuurd. De NDA zal jaarlijks worden herijkt en geactualiseerd.

Foto_Kennisplatform.jpg

NL Digibeter en de Nationale Data Agenda

In NL Digibeter, Agenda Digitale Overheid, is afgesproken dat we een Nationale Data Agenda maken, waarin staat wat de overheid in zijn geheel gaat doen om (nog) beter om te gaan met persoonsgegevens, open data en big data. De overheid heeft immers een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van data. In de Nationale Data Agenda wordt gekeken hoe data (nog) beter ten goede kunnen komen aan beleidsvorming en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de bescherming van de rechten van burgers. De agenda richt zich op een drietal thema’s:
•    Data op orde
•    Open data
•    Datagedreven werken
Het opstellen en realiseren van de Nationale Data Agenda geeft invulling aan een belangrijk onderdeel van NL Digibeter. De planning is dat de Nationale Data Agenda eind 2018 gereed is. De Nationale Data Agenda is een overheidsbrede agenda die via interbestuurlijke samenwerking tot stand komt.

ICTU ondersteunt het ministerie van BZK bij het opstellen van de Nationale Data Agenda.

In september 2016 organiseerde ICTU een Grand Café ‘Big data en ethiek’. Een van de sprekers was Dennis Broeders, mede auteur van het WRR Rapport ‘Big Data in een vrije en veilige samenleving’. Het initiatief tot een Kennisplatform (Big) Data is naar aanleiding van dit Grand Café gestart. Inmiddels zijn zo’n 200 data-professionals binnen de overheid in dit netwerk met elkaar verbonden.

Inschrijven Magazine

Meld u aan voor het ICTU Magazine, en ontvang regelmatig nieuws en inspiratie over ontwikkelingen in de digitale overheid.