Nanette van Ameijde over Vensters

Publicatie 16 okt 2017

Gesprek met Nanette van Ameijde, voorheen gemeentesecretaris van Molenwaard en momenteel als beoogd gemeentesecretaris bezig Vianen, Zederik en Leerdam aaneen te smeden tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

Waarom heb je destijds besloten aan Vensters mee te doen?
“Als gemeentesecretaris in Molenwaard wilde ik graag goed inzicht hebben in de bedrijfsvoering van de gemeente. Je wilt immers de belangen van burgers goed behartigen, die staan voorop. Dat wil je ook op een efficiënte en effectieve manier doen. Het is belangrijk om daar op te kunnen sturen.
Daarnaast is het goed om inzicht te hebben in trends en effecten over meerdere jaren heen. Wat voor impact heeft de beslissing om geen gemeentehuis meer te hebben in Molenwaard, of de inzet van meer of minder ICT? Wat betekent dat ook in relatie tot andere gemeenten? Op zoek naar antwoorden op dit soort vragen kwamen we al snel uit op het instrument Vensters voor Bedrijfsvoering."

Nanette van Ameijde.jpg

Hoe heb je Vensters gebruikt in Molenwaard?
“We zijn aan de slag gegaan met informatie over 2014, door het invullen van gegevens van uiteenlopende organisatieonderdelen, bijvoorbeeld op het gebied van HR maar ook van de afdeling Financiën. Door deze oefening word je bijna vanzelf meer bewust van waar je welke kosten onderbrengt en hoe je tot bepaalde kosten komt. Hierdoor ontstond ook een meer eenduidig beeld van wat zich allemaal afspeelt in bedrijfsvoering. En konden we er daardoor nog beter op sturen.
Om ook de gemeenteraad te laten zien hoe we werken aan onze bedrijfsvoering, hebben we voor de raad ook een presentatie gegeven met behulp van Vensters voor Bedrijfsvoering. Het gebruik van Vensters helpt om dergelijke cijfers transparant en inzichtelijk te kunnen presenteren en dat is in het gesprek in de gemeente en met de raad erg waardevol.”

Ga je Vensters in de toekomst ook gebruiken in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden?
“Ik zou het instrument zeker graag ook in Vijfheerenlanden willen inzetten. Met een nulmeting voorafgaand aan de fusie van de drie gemeenten en daarna. Het helpt om op deze manier je informatie te standaardiseren en om over een langere periode goede integrale managementinformatie te krijgen. En: hoe meer organisaties meedoen, hoe meer we van elkaar kunnen leren. De duidingsgesprekken die ik heb mogen voeren als onderdeel van de inzet van Vensters, vond ik bovendien zeer waardevol. Ik heb ze echt als een cadeautje ervaren. “

De gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze gemeente krijgt rond de 55.000 inwoners. Van Ameijde is kwartiermaker en beoogd gemeentesecretaris. Zij verdiende eerder haar sporen als gemeentesecretaris in Molenwaard, de eerste gemeente met een virtueel gemeentehuis. Molenwaard, de fusiegemeente van Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland zette daarmee een flinke stap richting een burgergerichte toekomst en werd hiermee ook buiten Nederland beroemd.

Reactie toevoegen

Laat een reactie achter