Kwaliteitsaanpak gaat verder

Publicatie 01 sep 2017
Onderdeel van magazine: ICTU Magazine september 2017

ICTU publiceert in september het whitepaper ‘Kwaliteitsaanpak ICTU Software Realisatie’. In dit artikel vertelt Frank Niessink, één van de betrokken experts op dit onderwerp over nut en noodzaak van deze Kwaliteitsaanpak.

Bij ICTU wordt al sinds jaren gewerkt aan softwareontwikkelprojecten voor de overheid. Het aantal maatwerk softwareontwikkelprojecten neemt toe, inmiddels werken we aan zo’n vijftien trajecten tegelijkertijd met zo’n honderd medewerkers.

Waarom een whitepaper

"Bij ICTU willen we kennis en inzichten die we in projecten opdoen, zoveel mogelijk delen met andere overheden. Daarom hebben we onze aanpak en hoe wij software ontwikkelen uitgeschreven. Niet als een vergezicht, maar simpelweg, heel concreet hoe onze aanpak in de praktijk werkt."

"Wanneer we voor overheden projecten uitvoeren, doen we dat zoveel mogelijk volgens de beschreven kwaliteitsaanpak. We hopen ook dat overheden deze aanpak zullen gebruiken wanneer zij zelf softwareontwikkelprojecten uitzetten bij marktpartijen, door de kwaliteitsaanpak mee te geven als een gewenste werkwijze."

Agile werken en meer

Sinds 2010 werken we bij ICTU met de Agile/Scrum aanpak in softwareprojecten. Dat is inmiddels bij meer organisaties gemeengoed.

"Wat onze aanpak bijzonder maakt, is dat we nog een paar zaken extra doen. We hebben een geautomatiseerd kwaliteitssysteem dat ons in staat stelt om objectief en real time de kwaliteit van onze processen en producten te monitoren. Dat zorgt er voor dat we niet alleen functioneel zorgdragen voor de gewenste software, maar ook continu én op langere termijn de kwaliteit van software op transparante wijze inzichtelijk kunnen maken.
Bovendien kunnen we door dit kwaliteitssysteem ook snel en eenvoudig zien of het nodig is om ergens bij te sturen in het proces."

"Een ander bijzonder aspect is dat we inmiddels een ecosysteem aan ontwikkelsystemen en tools tot onze beschikking hebben. Dat stelt ons in staat om ieder project snel een eigen omgeving te bieden waarop zij software kunnen ontwikkelen. Deze virtuele omgeving biedt veel flexibiliteit aan projecten."

Praktijkrichtlijn en onderzoek

"We vinden het belangrijk om steeds te kijken naar hoe het nog beter kan. We zochten contact met het NEN, om te bespreken hoe we onze aanpak kunnen verbreden en wellicht kunnen komen tot een praktijkrichtlijn voor Nederland. We zijn hiermee in april gestart en hopen dat meerdere organisaties gehoor geven aan onze oproep om kennis op dit onderwerp uit te wisselen."

In nummer 22 van het iBestuur magazine van april 2017 verscheen het artikel 'Op weg naar betere software voor de Nederlandse overheid' over het voornemen van ICTU om samen met NEN te komen tot een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) voor kwaliteitsborging van maatwerk softwareontwikkeling binnen het overheidsdomein.

"We denken dat de dingen die we doen en de maatregelen die we beschrijven in de kwaliteitsaanpak positief bijdragen aan de kwaliteit van onze softwareprojecten. We scoren goed als we onafhankelijk beoordeeld worden. Tegelijkertijd blijft het best lastig om de vinger te leggen op welke maatregel in welke mate nu precies bijdraagt aan welk succes. Het zou prettig zijn om daar meer onderbouwd inzicht in te krijgen. Daarom hebben we de samenwerking met de Universiteit Leiden gezocht. Zij kijken samen met ons hoe er meer interessante informatie te halen is uit beschikbare data en hoe we deze kunnen benutten om nog beter grip te krijgen op de kwaliteit in een softwareontwikkelproject."

Zie ook het artikel Softwareontwikkeling onder de wetenschappelijke loep.

Uiteindelijk is de missie van ICTU om bij te dragen aan een betere digitale overheid. Het ontwikkelen van goede en betrouwbare software helpt daarbij. Dat is immers belangrijk voor een betere dienstverlening van de hele overheid.

Meer weten over hoe ICTU werkt aan softwareontwikkeling?
Lees de informatie elders op deze website.

Over ICTU Software Realisatie

ICTU wil beleidsambities van de overheid helpen te vertalen naar werkende ICT. Voor de overheid is de kwaliteit en de betrouwbaarheid van software van groot belang. Evenals het voldoende grip kunnen houden op het proces en resultaat. ICTU ontwikkelde de afgelopen jaren hiervoor samen met opdrachtgevers een agile aanpak, ondersteund door een state of the art software kwaliteitssysteem. Dit systeem verricht geautomatiseerd metingen en rapporteert objectieve gegevens over de software ontwikkeling door teams.

Lees het gehele whitepaper 'Kwaliteitsaanpak ICTU Software Realisatie'.

Alle informatie over ICTU en deze aanpak vindt u ook op de pagina Kwaliteitsaanpak.

Inschrijven Magazine

Meld u aan voor het ICTU Magazine, en ontvang regelmatig nieuws en inspiratie over ontwikkelingen in de digitale overheid.