Overslaan en naar de inhoud gaan

Interview met Peter Hein van Mulligen (CBS)

Publicatie 21 sep 2018

Peter Hein van Mulligen, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over data die onze welvaart uitdrukken: Hoe gaat het morgen en overmorgen met Nederland?

Onze economie straalt als de zon op een zomerse dag. En dus vaart Nederland wel, zou je zeggen. Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen gaat het inderdaad goed met ons land, maar de tijd dat het bruto binnenlands product dé welvaartsindicator is, is voorbij. Voortaan debatteert de Tweede Kamer elk jaar over de Monitor Brede Welvaart, een instrument dat de werkelijke welvaart van Nederland meet. En niet alleen die van het moment, maar ook die van ‘later’ en ‘elders in de wereld’.

Peter Hein van Mulligen is een van de keynote sprekers op de ICTU Inspiratiedag ‘No guts, no digital glory’ over de overheid van nu en overmorgen.

De Monitor Brede Welvaart heeft een lange ontstaansgeschiedenis, die voortkomt uit het besef dat het bruto binnenlands product (BBP) niet de enige indicator is die iets zegt over de voorspoed van een land. Toch is dit BBP lang de maat der dingen geweest, zeker voor politici: ‘de economie groeit, dus maken we het goed.’ Daar zit volgens Peter Hein van Mulligen ook wel een logische redenering achter: ‘Het BBP is een belangrijke indicator voor de welvaart van een land. Welvarende landen met een laag BBP zijn er niet. Al die zaken die het leven de moeite waard maken, zoals een goede gezondheidszorg, goed onderwijs, een prettige leefomgeving en gelijke kansen voor iedereen, zijn nu eenmaal minder bereikbaar als een land een zwakke economie heeft. Maar het BBP is niet de enige indicator. Kijk bijvoorbeeld eens naar de zonnige staten in het Midden-Oosten, die weliswaar erg rijk zijn, maar die het in welvaartslijstjes een stuk minder goed doen.’

Hoe meet je ‘brede welvaart’?

De Monitor Brede Welvaart volgt op de aanbevelingen van de tijdelijke commissie Breed Welvaartbegrip, die onder leiding van Rik Grashoff stelde dat er behoefte is aan een nieuw instrument om het begrip ‘brede welvaart’ betrouwbaar te meten. Maar hoe doe je dat? Van Mulligen: ‘We zijn begonnen met het opstellen van ‘domeinen’ die het leven de moeite waard maken. Dan heb je het niet alleen over materiële welvaart, maar ook over leefomgeving, milieu en sociale omstandigheden. Wat iemand verdient is belangrijk, maar de welvaart wordt bijvoorbeeld ook bepaald door het vertrouwen dat mensen in elkaar en in instituties hebben. Daarvoor is een omvangrijke set aan indicatoren opgesteld.’

Veel publiciteit

Een kabinetsreactie op de Monitor Brede Welvaart maakt sinds dit jaar deel uit van de  verantwoordingsdag. Daarin onderschrijft het kabinet het belang van de monitor als instrument om de vooruitgang van ons land te meten en herkent het beeld dat de kwaliteit van leven in Nederland hoog is. Een ‘ambitieuze klimaat- en energieagenda’ moet de zorgen die de monitor schetst rond de hoge ecologische voetafdruk en de invoer van fossiele grondstoffen in de toekomst verminderen, zo valt in de reactie te lezen. Het brede welvaartsbegrip zit meer vooraan in de gedachten van de politiek en het bruto binnenlands product is niet langer het enige waar het om draait. Tenminste, zo lijkt het. ‘De monitor van dit jaar is een nulmeting’, licht Van Mulligen toe. Het is de bedoeling dat er vanaf nu elk jaar in mei over wordt gedebatteerd. Dat gebeurt op expliciet verzoek van de politiek zelf. De publicatie van de eerste monitor heeft in ieder geval veel publiciteit opgeleverd en dat beschouw ik als een goed teken. Soms maakt het alles uit of iets objectief is vastgesteld en dat is wat we met deze monitor doen.’

Want het CBS stelt de monitor niet op uit liefhebberij, benadrukt de hoofdeconoom van het CBS: ‘We willen dat de monitor opgemerkt wordt en dat er iets mee gebeurt. Of niet, als de politiek het niet relevant acht om er iets mee te doen. Maar die indruk heb ik niet. Voorlopig lijkt de monitor tot een bredere politieke discussie te leiden.’

Lezenswaardig: het CBS publiceerde op 21 september de Cybersecuritymonitor 2018.

Meer weten?

Reactie toevoegen

Laat een reactie achter