Overslaan en naar de inhoud gaan

Inkijkje in de GDI

Publicatie 11 jan 2018
Onderdeel van magazine: ICTU Magazine januari 2018

In de lesmodule ‘Introductie GDI’ wordt een inkijk gegeven in de generieke digitale infrastructuur van de overheid. Daarnaast is er ook een lesmodule over de NORA. Jan van Driel (CIO-staf BZK) over de vraag aan ICTU om deze lesmodules samen te stellen.

'Architectuur wordt steeds belangrijker, ook omdat BZK meer en meer verantwoordelijkheid krijgt over de ‘i’ van de overheid. Zeker nu, na de kabinetsformatie, waarin niet alleen de omgevingswet is overgekomen naar BZK, maar ook de basisregistraties van het bedrijfsleven vanuit EZK. Dat zijn extra aanleidingen om architectuur hoger op de agenda te zetten.

Meer informatie over de lesmodules GDI en NORA vindt u elders op de website.

BZK acteert in veel domeinen, kent vele organisatieonderdelen, en een groot aantal uitvoeringsorganisaties. Denk aan domeinen Bedrijfsvoering, voor het hele Rijk, Identiteit (RvIG en Logius), het Kadaster maar ook het domein van de dienstverlening van de overheid, de GDI. Dat betekent voor BZK dat je al snel werkt met meerdere enterprise architecturen voor verschillende domeinen.

De opdracht aan ICTU is er met name op gericht om de CIO-staf te ondersteunen bij de verkenning van de architectuurfunctie binnen BZK, en hoe we naast kennisuitwisseling, bijvoorbeeld via een periodiek architectuuroverleg, vanuit de CIO-staf de organisatie op dit onderwerp kunnen faciliteren.

Daarin speelt ICTU een belangrijke rol om opleidingen en workshops te verzorgen, over de NORA en de GDI, om zo kennis te delen, en met elkaar te kijken naar welke instrumenten we kunnen aanwenden om het architectuur denken binnen BZK te versterken.

Het gaat daarbij niet zozeer om nieuwe instrumenten te bedenken of toe te passen, maar juist om te kijken hoe we bestaande instrumenten kunnen versterken door architectuuraspecten daarin mee te nemen. Dat draagt ook op departementaal niveau bij aan meer inzicht, samenhang en overzicht.'

In het artikel met Bob te Riele (RvIG) van leest u meer over de ervaringen na deelname aan de NORA lesmodule.

Inschrijven Magazine

Meld u aan voor het ICTU Magazine, en ontvang regelmatig nieuws en inspiratie over ontwikkelingen in de digitale overheid.