Overslaan en naar de inhoud gaan

ICTU ontwikkelt met NEN Praktijkrichtlijn softewareontwikkeling

Stand van zaken rond deze Nederlandse Praktijkrichtlijn
Publicatie 23 okt 2018

De NEN ontwikkelt, op initiatief van ICTU, een zogenaamde Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) voor de borging van de kwaliteit van softwareontwikkeling en onderhoud.

Doel van deze praktijkrichtlijn is om organisaties concrete maatregelen in handen te geven waarmee zij veel voorkomende risico's van maatwerksoftwareontwikkeling en -onderhoud kunnen beperken.

Kwaliteitsaanpak ICTU uitgangspunt

De maatregelen uit de praktijkrichtlijn richten zich op zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers van maatwerksoftware. De ICTU Kwaliteitsaanpak Software Realisatie wordt benut als een van de uitgangspunten voor deze praktijkrichtlijn.

ICTU werkt sinds 2010 met de agile software-ontwikkelaanpak Scrum en heeft deze aanpak aangevuld en uitgebreid om zoveel mogelijk de kans op die risico’s te verminderen. Met behulp van deze kwaliteitsaanpak heeft ICTU samen met andere overheden inmiddels enige tientallen projecten succesvol uitgevoerd. ICTU wil deze aanpak graag aanvullen met de ervaringen en geleerde lessen van andere organisaties, en deze overdraagbaar maken en breder uitdragen. Daarom stelt ICTU haar kwaliteitsaanpak ter beschikking aan andere partijen en overheden die zelf maatwerk software ontwikkelen of dit laten doen.

Bijeenkomst

De ontwerpversie van deze praktijkrichtlijn is inmiddels gereed en beschikbaar voor externe review. Op 9 november 2018 organiseren NEN en ICTU een informatiebijeenkomst waarin de werkgroep het normontwerp toelicht. Belanghebbende partijen kunnen tot 5 januari 2019 online commentaar indienen op deze NPR en zijn van harte welkom om de bijeenkomst op 9 november bij ICTU bij te wonen.

Meer informatie

Wit u meer weten over ICTU en de praktijkrichtlijn en de ICTU Kwaliteitsaanpak? Kijk op ICTU.nl/kwaliteitsaanpak, of stuur een bericht naar frank.niessink@ictu.nl.
Meer informatie vindt u ook op de website van NEN.

Korte video impressie over hoe de Kwaliteitsaanpak bij ICTU werkt.

Meer weten?

Reactie toevoegen

Laat een reactie achter