Overslaan en naar de inhoud gaan

Een taal die iedereen verstaat

Publicatie 11 jan 2018
Onderdeel van magazine: ICTU Magazine januari 2018

Een gesprek met een van de deelnemers aan de NORA lesmodule, Bob te Riele, expert Informatievoorziening bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

'Als architect bij RvIG kom ik dagelijks met allerlei grondslagen, (internationale) afspraken en richtlijnen zoals de NORA in aanraking. Binnen RvIG beheren we persoonsgegevens, identiteiten zoals BSN en reisdocumenten, denk aan de NIK of het paspoort. Zowel in nationaal, Europees als internationaal verband hebben we een belangrijke rol bij de ontwikkeling van systemen om betrouwbaar gegevens uit te wisselen tussen burger en overheid. De ontwikkeling doen we ook in samenwerking met ICTU. Dus toen ik hoorde dat er een NORA kennismodule werd gegeven heb ik me snel aangemeld. Om zo het NORA gedachtengoed uit eerste hand te horen, en te kijken waar ik de inzet van de NORA instrumenten voor de toekomstige ontwikkelingen bij RvIG kan benutten'.

Meer informatie over de lesmodules NORA en GDI vindt u elders op de website.

Ervaringen

'Ik heb deelname als erg nuttig ervaren, en kan wat ik geleerd heb direct in de praktijk gebruiken. De module waar ik aan deelnam was vrij gemêleerd qua deelnemers, van beleidsmakers tot informatiespecialisten. De instrumenten uit de NORA helpen om snel meer op een lijn te komen. Ook over onderwerpen die misschien iets verder van je af staan, kun je zo met elkaar in een redelijk kort tijdsbestek een gemeenschappelijk beeld krijgen.'

Visualisatie Reisdocumenten.png

Eenzelfde taal

Het gebruik van visualisaties, in de vorm van de idEA platen, helpt daarbij. Het inventariseren van wat mogelijke problemen zijn of welke veranderingen gerealiseerd moeten worden, wordt zo beter inzichtelijk. 'Je spreekt sneller eenzelfde taal, en dat is winst. Zeker in mijn werkveld, het identiteitsdomein, waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en ons uitdagen onze overheidsvoorzieningen adequaat vorm te geven. Denken vanuit architectuur kan heel goed helpen om te bedenken wat je op hoofdlijnen wilt realiseren en binnen welke kaders. Een projectstartarchitectuur hoeft geen boekwerk te zijn van 120 pagina’s. Maar het helpt je wel scherp te krijgen wat de essentie is van de gewenste verandering. Met de uitwerking in visualisaties helpt het om de discussie op veel verschillende niveaus te kunnen voeren. Iedereen kan zich erin herkennen.'

Meer informatie over de idEA platen, leest u elders op de website.

Meedoen

'Als je kans ziet, ga vooral meedoen aan een NORA-module. Dat helpt niet alleen om het goede gesprek te voeren in je eigen organisatie, maar ook daarbuiten met andere partijen. Je ziet sneller waar tussen afdelingen of organisaties overeenkomsten of verschillen zitten, en je komt makkelijker gezamenlijk tot nieuwe inzichten. En dat werkt. Wij maken tenslotte met zijn allen uiteindelijk de architectuur van onze overheidsdienstverlening.'

Lees ook het artikel met Jan van Driel, (CIO office, BZK) over o.a. de lesmodule GDI.

Inschrijven Magazine

Meld u aan voor het ICTU Magazine, en ontvang regelmatig nieuws en inspiratie over ontwikkelingen in de digitale overheid.