Overslaan en naar de inhoud gaan

Artikel 'Voorziening levert betrouwbare ID-informatie'

Publicatie 07 mrt 2019
Onderdeel van magazine: ICTU Magazine maart 2019

"Nederlandse consulaten en ambassades werken sinds kort met een voorziening die ervoor zorgt dat ID-informatie voor de hele vreemdelingenketen inzichtelijk is.Met als gevolg een soepeler dienstverlening aan buitenlanders uit visumplichtige landen die langere tijd in Nederland willen verblijven én een betere aanpak van identiteitsfraude."

"Buitenlanders die visumplichtig zijn en die langer dan 90 dagen in Nederland willen blijven, moeten een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) aanvragen. Daarvoor worden hun persoonsgegevens en vingerafdrukken opgeslagen door de ambassade of het Consulaat Generaal waar ze hun aanvraag doen. Hetzelfde gebeurt met de gegevens van mensen die inburgeringsexamen doen. Tot voor kort werden de vingerafdrukken opgeslagen in een op de posten lokaal draaiend systeem en naar Nederland verstuurd, waar ze later door de IND uit naam van Buitenlandse Zaken werden geregistreerd in een centraal register, de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV).

“Dat was een oplossing omdat we deze biometrische gegevens niet zelf vanuit de posten in het centrale register konden invoeren. Maar het is natuurlijk geen wenselijke, blijvende oplossing. Buitenlandse Zaken werd met de komst van de Vreemdelingenwet 2000 zelf verantwoordelijk voor het registreren van deze gegevens. Er was dus een nieuwe voorziening nodig,” zegt Henk van der Vegt, plaatsvervangend directeur Consulaire Zaken en Visumbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die nieuwe voorziening werd de ‘Voorziening Identiteitsvaststelling van vreemdelingen in het Buitenland’ (VIB), die door ICTU in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken is ontwikkeld."

Agile

Het klinkt niet heel ingewikkeld: een toepassing bouwen waarin biometrische en biografische gegevens (zoals naam en adres) worden opgeslagen en die verbinden met de centrale voorziening van de vreemdelingenketen. Maar schijn bedriegt, vertellen Ron Bronsteijn en Peter Berrevoets, projectleider VIB vanuit ICTU.

Ron Bronsteijn (ministerie van Buitenlandse Zaken) en Peter Berrevoets (ICTU)

"Technologisch gezien waren er de nodige uitdagingen en het grote aantal betrokken partijen zorgde voor complexiteit.

Dit werd behapbaar gemaakt door het project in twee delen op te knippen. In het eerste deel van het project , de voorfase, werden met alle betrokken partijen de functionele eisen opgesteld. Dat gebeurde op een agile-manier. Bronsteijn: “De beheerders van de BVV, mensen vanuit informatiebeveiliging, partners van andere ministeries en taakorganisaties… alle disciplines zaten aan tafel en samen hebben we de documenten opgesteld waarop we zijn gaan bouwen.”

Berrevoets: “Door de betrokkenheid van alle partijen voelde iedereen zich mede-eigenaar en ging het daadwerkelijk bouwen snel.” Het tweede deel, de daadwerkelijke bouw van VIB, werd ook agile gedaan. Berrevoets: “Het gaat erom dat je van tevoren goed afweegt welke projectstijl het meest optimaal is voor een specifiek project. Voor dit project, met de vele betrokken partijen, bleek agile werken de beste manier.”

Artikel downloaden

Lees het gehele artikel in het januari nummer van het iBestuur magazine (pagina i40 tot en met i42) of lees de pdf van dit artikel, 'Voorziening levert betrouwbare ID-informatie'.

 

Inschrijven Magazine

Meld u aan voor het ICTU Magazine, en ontvang regelmatig nieuws en inspiratie over ontwikkelingen in de digitale overheid.