Vensters voor betere bedrijfsvoering en dienstverlening

Project

U wilt efficiënter werken, zonder daarbij burgers uit het oog te verliezen?

Publieke organisaties staan voor grote uitdagingen. Zij moeten steeds meer doen met minder budget. Dat vergt veel van de interne organisatie. Veel organisaties kijken daarom kritischer naar hun bedrijfsvoering en dienstverlening en stellen de vraag: hoe kan mijn organisatie efficiënter of effectiever werken?

Vensters helpt organisaties in de publieke sector beter te presteren. We doen dit door innovatief onderzoek aan te bieden aan gemeenten, provincies en waterschappen. De belangrijkste producten van Vensters zijn daarbij: ‘Vensters voor Bedrijfsvoering’ en ‘Vensters voor Dienstverlening’.

Vensters voor Bedrijfsvoering

Dit programma biedt managers handvatten om hun bedrijfsvoering inzichtelijker te maken en om discussies over ambities, keuzes en verbeterpunten op een effectieve manier te voeren. Het instrument kijkt via verschillende invalshoeken - vensters - naar de organisatie en brengt daarbij alle elementen van de bedrijfsvoering met elkaar in verband.

Zicht op kernelementen

Beide vensters geven gemeenten, provincies en waterschappen zicht op de kernelementen van hun bedrijfsvoering en/of dienstverlening. Deelnemers kunnen hun gegevens vergelijken met die van andere publieke organisaties. Daarnaast stelt het deelnemers in staat verbetermogelijkheden te ontdekken, verbeterstappen te monitoren en collega’s te spreken over interessante voorbeelden.

Krachtig leerinstrument

Deelnemers aan Vensters kunnen gebruikmaken van de diverse instrumenten, zoals het meetinstrument, het rapportageplatform en de rapportage-app. Ook kunnen zij deelnemen aan de leerkringen die ICTU en VNG Realisatie organiseren. Door online rapportages bij te houden en te benchmarken is het mogelijk om via de speciale VvB-app scores in te zien en een eigen dashboard samen te stellen. Op deze manier is het mogelijk de eigen bedrijfsvoering en die van (soortgelijke) gemeenten te vergelijken. Dit maakt het mogelijk dat publieke organisaties van elkaars scores kunnen leren.

“Vensters voor Bedrijfsvoering is de eerste benchmark die me aanzet tot denken over mijn eigen organisatie.”
André Bol, directeur Hoogheemraadschap van Rijnland

Ervaringen van deelnemers

Deze initiatieven hebben al vele malen geleid tot betere prestaties. Twee deelnemers aan het woord:

"Ik denk dat Vensters hét instrument is om met de bedrijfsvoering aangesloten te blijven op de grote opgaven van onze collega’s in het primaire proces."
Simon Franssen, directeur Gemeentebedrijven Oss

“Vensters voor Bedrijfsvoering is doorontwikkeld tot een robuust instrument: het gaat niet meer puur om de cijfers, maar helpt bij strategische keuzes in de bedrijfsvoering.”
Arjan van Gils, gemeentesecretaris Amsterdam

Van en voor overheden

ICTU realiseert Vensters in nauwe samenwerking met VNG Realisatie, de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS), de Unie van Waterschappen (UvW), de Vereniging van Directeuren Publieksdienstverlening (VDP), de Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid (FAMO) en de Vereniging van Informatie- en Automatiseringsprofessionals in Nederlandse Gemeenten (VIAG). Samen werken we in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan een aansprekende Bedrijfsvoeringsagenda 2020.

Lees meer in i-Bestuurmagazine en op de websites venstersvoorbedrijfsvoering.nl, venstersvoordienstverlening.nl en in de folder. Bekijk ook deze video over Vensters op YouTube.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom Vensters? Meld je dan aan voor de Vensters-nieuwsbrief.

Meer weten?