Piezo: betere zorg met uitwisseling gezondheidsgegevens over de grens

Project

De mogelijkheid om gezondheidsgegevens over de grens uit te wisselen, zodat iedereen de zorg kan krijgen die nodig is dat op moment: dat is waar project PIEZO om draait.

Op 8 februari 2022 ging het eerste deel van PIEZO live: met het oprichten van het Nederlandse NCPeH (Nationaal Contactpunt voor e-Health Nederland) is het mogelijk om gezondheidsgegevens van buitenlandse patiënten op te halen in Nederland, mits de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. Een mijlpaal voor de Nederlandse gezondheidszorg waarin ICTU in opdracht van het ministerie van VWS samenwerkte met Nictiz, het CIBG als beheerder van het NCPeH-NL en zes ziekenhuizen.

Vanaf februari 2023 werken de partners toe naar deel twee van PIEZO (PIEZO PS-A): het beschikbaar maken van de patiëntsamenvatting van Nederlandse burgers voor de levering van zorg door zorgverleners in Europa, mits de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. Dit keer werkt het team ook samen met VZVZ en zitten vertegenwoordigers van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Patiëntenfederatie Nederland (PFN) in de stuurgroep van het programma.

Direct de juiste zorg bieden

De applicatie van het NCPeH-NL maakt het mogelijk dat Europese zorgverleners online patiëntsamenvattingen kunnen opvragen van mensen uit EU-landen die (on)geplande zorg nodig hebben.

Voorbeeld: een Spaanse toerist wordt in Amsterdam aangereden door een auto. Zij meldt zich vervolgens aan de balie van de spoedeisende hulp (SEH) in een ziekenhuis in Amsterdam, waarna de verpleegkundige start met het beoordelen van de situatie (triage).

Om een goede triage te doen, kan het handig zijn meer te weten van de voorgeschiedenis van de patiënt. En dat geldt nog meer voor de diagnostiek en behandeling door de SEH-arts.

Voorheen moesten triagisten en SEH-artsen vaak zonder enige dossierkennis handelen, met alle risico’s van dien (zoals fouten, allergische reacties of medicatieconflicten). Om die risico’s te beperken was de arts vaak veel tijd kwijt met achterhalen van de gegevens bij de patiënt zelf en/of de behandelaars in eigen land, dat was belastend voor de patiënt maar vaak ook voor de dokter die immers moet handelen “in de mist”. En door de taalbarrière en de mate van stress of paniek die een patiënt op dat moment ervaart, kostte het te veel tijd en onzekerheid om de juiste zorg te bieden.

In dit geval geeft de Spaanse toerist toestemming om haar gegevens op te vragen. Binnen een aantal minuten geeft het Nederlandse NCPeH de patiëntsamenvatting door aan de arts op de SEH in Amsterdam. De behandelend arts kan nu de achtergrond en status van de Spaanse toerist beter begrijpen en de behandeling beter bepalen.

Samenwerking in Europa

Het NCPeH-NL sluit aan op een Europees netwerk van nationale contactpunten, de MyHealth@EU-infrastructuur. Om toe te treden tot deze infrastructuur moeten de NCPeH's van alle lidstaten voldoen aan specifieke Europese en nationale eisen die o.a. rechtmatige verwerking van gegevens, beveiliging en traceerbaarheid garanderen. Alleen dan mogen de NCPeH's toetreden tot de 'Circle of Trust’.

Door de Circle of Trust kunnen Nederlandse zorgaanbieders, zorgverleners en patiënten erop vertrouwen dat ook in andere landen veilig en goed omgegaan wordt met de gegevens van de patiënt. Dit vertrouwen is gebaseerd op de strenge eisen die de EU stelt aan NCPeH's om zowel Europese als nationale wet- en regelgeving te volgen. Hierdoor kunnen patiënten de beste zorg krijgen binnen Europa, zonder zorgen.

In Nederland wordt de patiëntsamenvatting beschikbaar gemaakt op basis van bestaande gegevensuitwisselingen vanuit de Huisarts Informatie Systemen (HIS). De patiëntsamenvatting is na toestemming van de patiënt beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Verder wordt bekeken of de patiëntsamenvatting ook gezondheidsgegevens uit andere bronnen zou kunnen bevatten.

Het programma beoogt eind 2025 PS-A te lanceren en loopt door tot in 2026.

 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the granting authority Hadea. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Meer weten?