Overslaan en naar de inhoud gaan

Landelijke Voorziening voor inzage in WOZ-gegevens

Project

Snel en gemakkelijk inzage in de waarde van een woning of bedrijfspand.

Het project Landelijke Voorziening Waarde Onroerende Zaken (LV WOZ) levert een centraal loket op voor alle overheidsinstanties die gegevens over de WOZ nodig hebben, zoals waterschappen, de Belastingdienst en het CBS. Ook voor nieuwe afnemers van de Basisregistratie WOZ - zoals het notariaat, banken en verzekeraars - is het gemakkelijk bij een centraal punt terecht te kunnen.

Het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor de Basisregistratie WOZ en daarmee ook voor de totstandkoming van de LV WOZ. In opdracht van dit ministerie ondersteunt ICTU de LV WOZ met projectmanagement. Waar nodig adviseren en helpen we bij architectuurvraagstukken en reviews.

Wat we willen bereiken

Alle gemeenten moeten hun WOZ-gegevens aanleveren via de LV WOZ. Burgers kunnen, als de wet van kracht wordt, de openbare WOZ-gegevens raadplegen met een viewer.

LV WOZ levert een goed werkend systeem op, waarop gemeenten eenvoudig kunnen aansluiten, beheerd door het Kadaster. Voor burgers wordt een loket ‘openbare WOZ-waarden’ gerealiseerd, waarin de WOZ-waarden van woningen in heel Nederland kunnen worden geraadpleegd.

De stappen die tot nu toe zijn gezet

  • In 2012 is de LV WOZ gebouwd.
  • Begin 2013 is de LV WOZ in beheer genomen bij het Kadaster en is verder doorontwikkeld aan de LV WOZ
  • Vanaf eind 2013 hebben de gemeentelijke softwareleveranciers een conformiteitstoets afgelegd op de LV WOZ en is het eerste diploma uitgereikt: hiermee is de juiste werking van de gemeentelijke software aangetoond.
  • De eerste koplopergemeenten hebben in 2014 de aansluittoets gehaald op de LVWOZ en zijn aangesloten op de LV WOZ.
  • In 2015 is een versnellingstraject ingezet in de keten van gegevensuitwisseling van gemeenten naar afnemers.
  • Het Loket voor openbare WOZ waarden is in 2014 gerealiseerd en wordt in 2015 en de eerste helft van 2016 getest met ‘echte’ data uit de LVWOZ.
  • Het Loket wordt op 1 oktober 2016 en opengesteld voor burgers.

Samen werken en ontwikkelen

Verschillende organisaties werken samen in dit project. Naast Financiën en ICTU zijn dat de Waarderingskamer, Logius, KING, VNG, gemeentelijke softwareleveranciers en hun gebruikersverenigingen, de afnemers en tot slot het Kadaster als beheerorganisatie.

Meer weten?