InternetSpiegel voor goed werkgeverschap binnen de overheid

Project

InternetSpiegel helpt organisaties in de publieke sector beter te presteren. Op basis van onderzoek levert InternetSpiegel feiten over verschillende thema’s die met werken bij de overheid te maken hebben, zoals arbeidsmobiliteit, leiderschap en teamontwikkeling. Overheidsorganisaties staan voor uitdagingen op het gebied van goed werkgeverschap en die brengen we met onze onderzoeken in kaart.

Deze inzichten verrijken we en vullen we aan met ideeën voor oplossingen. We spiegelen, prikkelen en adviseren overheidsorganisaties om de basis te leggen voor besluiten en vervolgacties. Zo werken we aan een betere overheid.

De kennis die we ontwikkelen en verzamelen, publiceren we in artikelen, rapporten en boeken. Daarnaast delen we onze kennis door het geven van presentaties en workshops. Daarbij richten we ons op beleidsmakers, managers, HR-adviseurs en medewerkers.

Dat doen we niet alleen. We werken veel samen met andere organisaties, zoals universiteiten en gerenommeerde adviesbureaus. En in samenwerking met Effectory bieden we medewerkersonderzoek aan waar meer dan 500 organisaties gebruik van maken.

www.internetspiegel.nl

InternetSpiegel is een programma van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in uitvoering bij ICTU. We werken zelf in het openbaar bestuur, hebben gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en zijn zo bekend met de vraagstukken waarmee publieke organisaties te maken hebben.

Meer weten?