Overslaan en naar de inhoud gaan

Applicatiebeheer iSZW

Project

Sinds het najaar van 2014 is het applicatiebeheer van inspectie SZW (iSZW), voorheen de Arbeidsinspectie, ondergebracht bij de afdeling Softwarerealisatie van ICTU. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de realisatie en kwaliteitsborging van applicatieontwikkeling, doorontwikkeling en tijdelijk beheer.

ISZW en ICTU zijn geen onbekenden van elkaar; de twee organisaties hebben in de jaren ervoor intensief samengewerkt aan o.a de doorontwikkeling van Inspectieviews. Deze intensieve samenwerking en het feit dat ICTU veel kennis en ervaring heeft op het gebied van applicatiebeheer voor andere overheidspartijen, leidde er toe dat iSZW voor haar applicatiebeheer ICTU als partij koos.

ICTU ontwikkelt software onder eigen regie, gebaseerd op de agile methodiek Scrum en aangevuld met een uitgebreid software kwaliteitssysteem. Lees meer over softwarerealisatie.

Kwaliteit en structuur

Hans Schupp: ‘iSZW heeft bewust gekozen voor ICTU, o.a. omdat ze een kwaliteits- en verbeterslag wilden maken in het applicatiebeheer. Ik ben er trots op dat dit voor een groot deel is gelukt. De uitdaging in dit project is om de applicatieboom van iSZW, waar ook noemenswaardig veel legacy componenten in zitten, steeds verder te verbeteren’.

Vooronderzoek

‘In 2014 zijn we daarom eerst gestart met een vooronderzoek, een zogenaamd Due Diligence onderzoek, om de risico’s en kansen inzichtelijk te maken bij het overnemen van het applicatiebeheer. Onderdeel van het onderzoek was een beschrijving van de wijze waarop het applicatiebeheer overgedragen wordt. Eind 2014 is het onderzoek afgerond waarna meteen gestart is met de overdracht en het doorvoeren van de verbeteringen'.

Agile ontwikkeltraject

Hans Schupp vervolgt: 'Bij ICTU werken we via de agile scrum methodiek. Door in multidisciplinaire teams gedurende korte periodes – sprints – samen te werken met zowel de opdrachtgever als de eindgebruikers, wordt er in relatief korte tijd resultaat geboekt. Bijkomend voordeel is dat de opdrachtgever nauw betrokken is en tussentijds kan bijsturen op inhoud. Voor ISZW was deze manier van werken nieuw maar al gauw zagen ze voordelen in van de agile scrum methodiek. Eerst stel je samen een minimaal aantal eisen op waaraan het resultaat moet voldoen. Vanuit iSZW zijn er vijf productowners van verschillende afdelingen betrokken. Daardoor waren wij in staat om regelmatig de tevredenheid te meten. Daarnaast is er veelvuldig contact geweest over voortgang en plannen tussen het IT management van iSZW en het managementteam van softwarerealisatie.

Vanaf 2016 is het team samen met iSZW bezig om het applicatie landschap te moderniseren (vervangen van legacy producten door webbased systemen). Dit product heet iNet6 en zal een deel van de geautomatiseerde administratieve bedrijfsprocessen van de inspecteurs verzorgen. Hiervoor zal ook samen met ICTU een deel van die bedrijfsprocessen breder geanalyseerd worden.

ISZW is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van SZW: arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en sociale zekerheid.

Meer weten?