Programma ICTU Inspiratiefestival 4 november 2021

Afbeelding bij het Inspiratiefestival Beyond 2021. Let's create [y]our future

Op deze pagina vindt u meer info over keynotes en sessies op het ICTU Inspiratiefestival van 4 november 2021. Eind november kunt u alle sessies nog eens terugkijken op deze website!

Plenaire track

Leen Gorissen, 11.00 uur

Building the future of innovation on millions of years of Natural Intelligence (NI) - 'Walvissen koelen het klimaat, paddenstoelen maken regen, termieten vergroenen de woestijn en plankton maakt wolken. De natuur ontwerpt, produceert en innoveert al 3,8 miljard jaar circulair en zonder uitputting, vervuiling en degeneratie. We zouden dus beter radicaal inzetten op NI (Natural Intelligence) in plaats van AI', aldus Leen Gorissen.

In deze keynote schetst Gorissen wat we kunnen leren van het leven op aarde — dat nog steeds in leven is, zelfs na generaties verandering, disruptie en zelfs een meteorietinslag of twee —en hoe NI ons kan helpen om te fastforwarden naar een gezonde, aantrekkelijke en meer duurzame toekomst.   

Leen Gorissen, doctor in de Biologie, is duurzaamheidsexpert, transitiedeskundige en innovatiebioloog. Ze is oprichter van Centre4NI, een onderneming die organisaties, bedrijven en overheden helpt innoveren zoals de natuur. Gorissen werkte als onderzoeker en coördinator transitiekunde voor het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO Belgium). Zij is een veelgevraagde spreker, organiseerde innovatie bootcamps over de hele wereld en is de auteur van het recent verschenen boek ‘Building the Future of Innovation on millions of years of Natural Intelligence’.  

Maxim Februari, 16.00 uur

"foto Maxim Februari, foto Gerard Monté"

Maxim Februari is schrijver van essays en romans en schrijft wekelijks een column op de opniepagina van de NRC.

Hij promoveerde in Tilburg op een filosofisch proefschrift over de beperkingen van het homo economicus model; of eigenlijk ging dat proefschrift over uitgesloten informatie: de informatie die je kwijtraakt als je inzoomt.   

Naast het schrijven heeft hij lang als adviseur gewerkt, onder andere op het terrein van industriële veiligheid.   

Hij is lid van de Akademie van Kunsten; en zijn literaire werk is in 2020 bekroond met P. C. Hooftprijs.  

Celine Cairo, optreden plenair

"foto van Celine Cairo"

Celine Cairo is een Nederlandse singer/songwriter en winnaar van diverse muziekprijzen.   Tijdens het ICTU Inspiratiefestival treedt Celine Cairo live voor ons op met enkele akoestische songs, een bijzondere ervaring!  

Justin Halsall, dagvoorzitter

"Foto van Justin Halsall"

Justin is een startup-founder, software-ingenieur, conferentieorganisator, community leader,  met een levenslange passie voor technologie en ontwikkeling. Hackaton-veteraan en een gewaardeerd moderator van 'tech' conferenties .

Inspiratiesessies en kennissessies!

Op 4 november kunt u één of meerdere online sessies bijwonen. Het gehele programma met de indeling van de sessies waaraan u wanneer vindt u hieronder.

Sessies Ronde 1, 12.00 uur - 12.45 uur

Beyond Europe  

Een panelgesprek om met elkaar eens in de toekomst te kijken aan de hand van de ontwikkelingen vanuit Europa. Daar wordt voortvarend gewerkt aan de vraagstukken waar we ook Nederland mee bezig zijn. Specifiek richten we de blik op de toekomst voor een Europese eID met eWallet. Begin deze zomer hoorden we in de serie ICTU Europa Cafés  vers van de pers vanuit de Europese Commissie al het een en ander aan beelden hierover. Ditmaal verkennen we deze toekomst graag met Giulietta Marani, programmadirecteur - Digicampus, Johann Scheurs, enterprise architect - DUO en Freek van Krevel, coordinating specialist identity documents - RVIG. Tafelhosts zijn Menno Gmelig Meijling en Xander van der Linde (ICTU).

SAMbuddy, een sociale zorgknuffel

In deze sessie hoe sociale robotica kan helpen bij het ondersteunen van docenten, zorgmedewerkers en verzorgers. Voor wie het interessant vindt om te weten wat robotica voor meerwaarde kan hebben voor jong en oud. Deze sessie wordt verzord door Nick van Breda en Raoul Postel, co-founders van de Vertelknuffel SAMbuddy.  

Samenwerken als één overheid?

De maatschappij verwacht van de overheid dat deze samenwerkt als één overheid, over grenzen heen, in ketens, netwerken, of interbestuurlijk voor overheden. Ook de maatschappelijke opgaven waar we voor staan maken die samenwerking meer en meer noodzakelijk. Hoe kunnen we die samenwerking vormgeven, welke aanpak kan daarbij helpen?
Dat thema ligt in deze sessie ter tafel. Tafelgasten zijn Rienk Hoff, die zijn ervaringen deelt vanuit het initiatief 1 Overheid, over wat nodig is om overheden samen te kunnen laten werken. Pieter Tops brengt het bestuurskundig perspectief in: wat zijn de uitdagingen als het gaat om die integrale aanpak? Toine Dam, landelijk projectleider van o.a. City Deal Zicht op Ondermijning, neemt zijn ervaring mee over de werkwijze hoe samenwerking in de praktijk tot stand kan komen, en wat dat vraagt van betrokken partijen. Host aan deze tafel is Art Klijn, programmamanager bij ICTU.

Plenair, 13.00 - 14.00 uur, break en kort optreden

Sessies Ronde 2, 14.00 uur - 14.45 uur

Beter weerbaar dankzij datagedreven werken  

Steeds meer overheden en uitvoeringsorganisaties proberen met de inzet van datagedreven werken publieke taken efficiënter en/of effectiever uit te voeren, of fenomeengericht te werken in de aanpak van complexe maatschappelijke opgaven. Een belangrijke basis voor een verantwoorde omgang met data is integrale aandacht voor publieke waarden zoals privacy, gelijke behandeling en transparantie.In het project Zicht op Ondermijning heeft dit geleid tot een ‘Zicht Op-methode’ waarbij deze elementen de basis vormen. Het doel van Zicht op Ondermijning, een landelijk samenwerkingsverband van verschillende lokale, regionale en landelijke overheidsorganisaties, is het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid, bijdragen aan de aanpak van ondermijning en daarmee het verbeteren van de leefbaarheid op wijkniveau. In deze sessie gaan we aan de hand van de ‘Zicht Op-methode’ dieper in op hoe invulling kan worden gegeven aan datagedreven werken met aandacht voor publieke waarden, onderlinge samenwerking tussen overheden en hoe deze methode ook kan worden benut voor andere maatschappelijke vraagstukken. Deze sessie wordt verzorgd door Marco Koorn (project manager Zicht op Ondermijning, ICTU) en Lucien Vermeer (project manager en data scientist,  ICTU).

Robotica en ontwikkelingen 'Beyond 2021'   

Cock Heemskerk is lector Robotica bij Inholland Alkmaar. Samen met docenten en studenten van verschillende opleidingen doet hij praktijkgericht onderzoek naar robot-toepassingen in agri-food, de zorg en in de industrie. Heemskerk neemt ons mee in recente ontwikkelingen in de robotica binnen deze toepassingsgebieden, en laat aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden zien hoe robotica kan bijdragen aan een duurzame, zorgzame en productieve samenleving.

Burgervriendelijke inzage in persoonsgegevens

Burgers hebben recht op inzage en correctie van hun persoonsgegevens (AVG). Op dit moment bestaat er echter  voor burgers nog geen praktische en betekenisvolle informatie over gegevensuitwisselingen bij overheidsorganisaties, over overheidsbesluiten die burgers aangaan.
De uitdaging is het creëren van een voor burgers begrijpelijk inzageoverzicht van gegevensleveringen uit overheidsregistraties, een overzicht dat tevens bruikbaar is voor de houders van deze registraties. Met behulp van Design Thinking en door grootschalig gebruikersonderzoek is dit vraagstuk in prototypes uitgewerkt. In deze sessie nemen Paul Zeef (ministerie van BZK) en  Marjan Schnetz (Ockham Groep) u mee in de zoektocht naar  het creëren van een dergelijk nuttig en begrijpelijk inzageoverzicht. En benoemen zij de trends en ontwikkelingen die uit onderzoek volgen.

Sessies Ronde 3, 15.00 uur - 15.45 uur

High speed ontwikkeling tijdens lockdown

Ron Roozendaal, CIO bij VWS, mocht in Corona-tijd werken aan producten die heel zichtbaar zijn en midden in de belangstelling staan. CoronaMelder, CoronaCheck, GGD Contact en meer. Voor alle Nederlanders, geldig in ons eigen land, én over de grens. Veilig met onze data, maar ook effectief bij toegang. Achteraf deelt hij met ons zijn lessons learned: is de overheid daar wel klaar voor? En: hoe ging hij om met zo’n opgave?

Publieke waarden en digitale ethiek

Een voordracht over dit actuele vraagstuk door professor dr. Jeroen van den Hoven, TU Delft en Delft Design for Values Institute.

Tovenaarsleerlingen III: Data-alchemie voor beginners 

Een introductie in cryptografie zonder technisch te worden. Hoe beschermen we informatie op het internet en in een computer? Wie op zoek gaat naar het antwoord op deze vraag loopt al snel tegen een hoop wiskunde en technische details op.  Toch zijn die niet nodig om op hoofdlijnen te begrijpen hoe het werkt. Onderweg veranderen we goud (data) in lood (balast) en weer terug. En passant nemen we ook nog even wachtwoorden mee: waarom al die regels over lengte en tekens? Deze sessie is interessant voor iedereen die wel iets van encryptie wil weten, maar geen ambitie heeft er zelf mee aan de slag te gaan. En natuurlijk voor iedereen die iets meer wil weten over hoe informatie veilig blijft. Een sessie door Eric Nieuwland, solution architect, informatiebeveiliger en privacybeschermer.

Vervolg van het plenaire programma om 16.00 uur.

Terug naar de algemene informatie over het ICTU Inspiratiefestival.

Meer weten?