Voor wie we werken

Stand up tijdens Agile softwareontwikkeltraject

ICTU’s werkveld is de digitale overheid

Al sinds 2001 werken we vanuit de overtuiging dat ICT de overheid vooruit helpt bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat doen we in projecten, vanuit vakmanschap, met hart voor de publieke zaak en zonder winstoogmerk. Daarbij werken we voor alle overheden: Rijk, provincies, gemeenten uitvoeringsorganisaties en waterschappen.

Van en voor de overheid

ICTU werkt uit volle overtuiging aan en voor de publieke zaak. We zetten beleid van overheden om in concrete projecten, diensten en producten. We zijn sterk in het verbinden van vraagstukken die sectoroverstijgend zijn. En waar resultaat wordt bereikt als meerdere overheden samen werken en samen veranderen, met inzet van ICT.

Bekijk de video voor een korte kennismaking met ICTU.

We zijn een flexibele organisatie en goed in staat snel de juiste mix van in- en externe deskundigheid te organiseren. Alle overheden kunnen projecten door ICTU laten uitvoeren. Een opdracht aan ICTU geldt voor overheden als inbesteding. U kunt hier meer lezen over hoe ICTU werkt voor overheden. Over hoe ICTU werkt met opdrachten en bevoorschotting, kunt u hier meer lezen.

Lees meer over de oprichting en achtergrond van ICTU op Overheid.nl.

Breed inzetbaar, bewezen expertise

ICTU werkt voor alle overheden en kent een grote diversiteit aan opdrachten waarvoor u ons kunt inzetten:

Advies

Onze adviezen sluiten aan op kaders die binnen de overheid gelden. Denk hierbij aan NORA, MARIJ, privacywetgeving en een juist gebruik van beschikbare overheidsvoorzieningen.

ICTU helpt overheden met praktisch toepasbaar advies, bij de inrichting van projecten of de aansturing van externe partijen. Onze adviseurs hebben kennis van de juridische, organisatorische, informatiekundige en technische/ICT-aspecten die daarbij komen kijken.

Softwarerealisatie

Als het gaat om de realisatie van software is ICTU sterk in het ontwikkelen van registers en datastandaarden, in oplossingen voor het uitwisselen van gegevens tussen organisaties en applicaties voor digitale interactie met eindgebruikers. Daarbij maken we gebruik van methoden en technieken om de kwaliteit en samenhang van ICT binnen de overheid te borgen.

ICTU werkt op basis van onafhankelijke kwaliteitscriteria. SIG/TÜvit controleert de kwaliteit van onze softwareproducten. De getoetste producten beoordeelden zij met de hoogste scores: 4 tot 5 sterren.

Architectuur

Voor het adequaat uitwisselen van gegevens moeten we als overheid afspraken maken over de inrichting van onze informatiehuishouding en het gebruik van overheidsbrede standaarden. Als beheerder van de NORA (de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) kunnen wij u helpen door het opstellen of toetsen van een Project Start Architectuur.

Lees meer over ons werkveld en de projecten die we uitvoeren.

Projectuitvoering

ICTU is ervaren in het besturen van complexe programma’ s en projecten en het implementeren van werkende oplossingen over organisatiegrenzen heen.

Als geen ander snappen we het spanningsveld tussen beleidsambitie en uitvoeringspraktijk. Door verschillende partijen in de keten bij elkaar te brengen, slagen we erin om doelen helder te krijgen en de gebruiker centraal te stellen. Daarbij stuurt ICTU niet alleen op het realiseren van het vastgestelde programma- of projectdoel maar ook op de beoogde baten. Zo realiseren we een optimaal resultaat.

Onze aanpak en diensten

Afhankelijk van uw vraagstuk kunnen we verschillende diensten inzetten. Benieuwd naar onze aanpak en deze diensten? Bekijk dan ons Dienstenoverzicht