Opdrachten bij ICTU en bevoorschotting

ICTU is een projectenorganisatie. ICTU werkt opdrachtgefinancierd en zonder winstoogmerk.

ICTU werkt op basis van bevoorschotting. Dat betekent dat opdrachtgevers de opdrachten, projecten en programma’s die ICTU met en voor hen uitvoert, voorfinancieren. In ICTU overeenkomsten herkent u deze vorm van financiering in de volgende zin ‘Opdrachtgever stelt bij wijze van bevoorschotting ten behoeve van ICTU vooraf een budget beschikbaar van’.

Na afronding van de opdracht, project of programma wordt de decharge opgemaakt. Daarbij maakt ICTU de eindafrekening op. Bij een batig saldo ontvangt de opdrachtgever het eindresultaat retour. ICTU berekent alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten door.

De achtergrond van deze manier van financiering staat ook beschreven in de oprichtingsstukken over ICTU aan de Tweede Kamer.

Wilt u meer informatie over hoe het proces van opdrachtverstrekking bij ICTU werkt, neem dan contact op via relatiemanagement@ictu.nl.