NORA en NORA-familie

LR_ICTU_Nora_7341.jpg

De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) draagt bij aan het verbeteren van digitale dienstverlening in de publieke sector. De kern van de NORA bestaat uit afspraken om gegevens veilig uit te kunnen wisselen, slimme oplossingen (her-) te gebruiken en de kwaliteit van diensten te verbeteren. De afspraken zijn interbestuurlijk en worden regelmatig geactualiseerd op verzoek van de NORA Gebruikersraad.

Dienstverlening aan burgers en ondernemers gebeurt steeds meer in samenwerking tussen publieke (en private) organisaties. Om dat mogelijk te maken zijn er afspraken nodig op allerlei niveaus: binnen de organisatie, tussen ketenpartners, binnen een domein, binnen een bestuurslaag en binnen de publieke sector als geheel. Voor goede digitale dienstverlening is het is belangrijk dat de verschillende architecturen elkaar versterken en aanvullen. Daarom is er de NORA en de NORA-familie: de community van alle overheidsbrede architecturen en enterprise architecten in Nederland.

Bouwen aan de NORA als kennis-community

Afspraken alleen zijn niet voldoende. De uitdaging is om ze in de praktijk te brengen. Om dat zo makkelijk mogelijk te maken, staan op de website noraonline.nl niet alleen afspraken, maar ook overzichten met bestaande standaarden, voorzieningen en andere zaken die hergebruikt kunnen worden. De website ontsluit ook kennis over allerlei relevante thema’s, van beveiliging en privacy tot duurzame toegankelijkheid en gegevensmanagement. Zo kunnen architecten, projectleiders, beleidsmedewerkers en materiedeskundigen hun expertise delen met elkaar en hoeven we het wiel niet allemaal zelf uit te vinden.

ICTU voert het dagelijks beheer van NORA en draagt zorg voor de doorontwikkeling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarbij is de vraag leidend: de input vanuit de NORA Gebruikersraad, vanuit de NORA Familie en van de gebruikers van de website noraonline.nl bepalen de prioriteiten voor doorontwikkeling.

Een van de belangrijkste taken daarbij is het ondersteunen en uitbouwen van de community van architecten en andere professionals werkzaam in de publieke sector met architectuur. Daarom organiseren we bijeenkomsten, brengen mensen met elkaar in contact, en ontsluiten de kennis die we ophalen voor de hele community via noraonline.nl.

Dit werpt zijn vruchten af: In 2017 telde noraonline.nl meer dan 82.000 bezoeken en 240.000 paginaweergaven, voor het derde jaar op rij een sterke stijging. De NORA-familie kende een uitbreiding met de oprichting van de Ziekenhuis Referentie Architectuur (ZiRA) en voor het programma van de NORA Gebruikersraad waren meer dan 80 aanmeldingen uit bijna 30 verschillende overheidsorganisaties.

NORA en ICTU

De rol als hoeder van de NORA past goed bij ICTU. Als overheidsstichting zijn we niet gelieerd aan één overheidsorganisatie of bestuurslaag, maar aan de digitale overheid als geheel. Bij aanvang van een project zijn we gewend om op bestuurlijk niveau mee te denken en bij de bouw en implementatie van voorzieningen steken we de handen uit de mouwen. ICTU kent daardoor als geen ander de voordelen en vragen rond de NORA in de praktijk.