ICTU whitepaper verkent blockchain voor de overheid

Nieuws 23 sep 2016
Cloud Blockchain

Blockchain is een technologie die een andere manier van organiseren mogelijk maakt. Overheden en bedrijven verkennen de potentie van blockchain, ook de Nederlandse overheid. ICTU zet in een whitepaper op een heldere en toegankelijke manier uiteen wat blockchain inhoudt en welke kansen en mogelijkheden het biedt voor overheidsdienstverlening.

Van Bas Kaptijn en Peter Bergman verscheen eerder een artikel in Pulse (april 2016)
‘Wat een ambtenaar moet snappen van blockchain’

Kansen en mogelijkheden Blockchain voor Overheid

Blockchain kan een oplossing bieden voor een aantal lastige vraagstukken, zoals die rond eigenaarschap van data en privacy. Want blockchain is niet alleen die ene nieuwe technologie achter de digitale munt bitcoin, maar ook de inspiratie voor vele verwante technologieën, een andere manier van organiseren en zelfs denken. Met grote impact op organisaties en samenleving. Bas Kaptijn, architect bij ICTU en hoofdauteur van het whitepaper: “We verkennen binnen ICTU en met onze partners nieuwe technologische mogelijkheden, zoals blockchain. We merkten dat er veel behoefte is aan informatie over deze technologie, vooral over de niet-technische kant ervan: de organisatorische implicaties en de andere manier van werken. Met name voor vraagstukken van de overheid. Daarom schreven we dit whitepaper.”

Datanutsvoorziening

In het whitepaper wordt gepleit voor een datanutsvoorziening voor heel Nederland, die is geïnspireerd door blockchaintechnologie. De Nederlandse overheid kan samen met kennisinstellingen en marktpartijen het voortouw nemen in de ontwikkeling van dit platform. “Nederland heeft alle kennis en kunde en een goede, unieke mindset in huis om dit te realiseren,” zegt Kaptijn. “Deze datanutsvoorziening kan de infrastructuur worden waarop de overheid, de markt en burgers samenwerken. Het zou heel mooi zijn als we hier samen aan kunnen bouwen.” De eerste ideeën hierover worden verder uitgewerkt onder de naam Discipl, vertelt hij.

Blockchain staat qua technologie nog in de kinderschoenen, maar heeft de potentie om net zo disruptief te worden als het internet. Kaptijn: “Er wordt veel geïnvesteerd in het verder ontwikkelen van deze technologie, door organisaties wereldwijd. Het is dan ook de verwachting dat er binnenkort grote doorbraken komen, die een brede inzet van de blockchaintechnologie mogelijk maken.” Het whitepaper maakt duidelijk dat blockchain een veelbelovende technologie is, die het waard is om verder verkend te worden.

Download hier het whitepaper blockchain.

Lees ook het artikel in iBestuur over Blockchain en gemeenten.

Read the introduction and/or the whitepaper in English.

Vervolgactiviteiten

ICTU werkt met andere partijen mee aan het opzetten van een blockchainteam voor de rijksoverheid en mogelijk ook voor gemeenten en provincies. En aan het verder neerzetten en uitbreiden van het blockchainlab.

Digicommissaris Bas Eenhoorn nam op 29 november j.l. de resultaten van de eerste 11 blockchainpilots uit de overheid in ontvangst. Deze ervaringen vindt u op de website Blockchainpilots.

Zie ook het nieuwsbericht elders op deze website.

Reactie toevoegen

Laat een reactie achter