Overslaan en naar de inhoud gaan

Vooruitkijken naar de digitale overheid van de toekomst

Nieuws 30 sep 2016

Op 27 en 28 september verkende ICTU in twee bijeenkomsten innovatieve ontwikkelingen en toepassingen in de digitale overheid. Deelnemers en sprekers keken naar dilemma’s en kansen. Hoe kan de digitale overheid van de toekomst er uit zien? Wat zijn de vergezichten, en wat kunnen we nu al benutten?

Big Data, blockchain technologie en DevOps

Drie ontwikkelingen stonden tijdens deze twee dagen centraal: Big Data en dataficering, blockchain technologie en DevOps als nieuwe manier van software ontwikkelen en beheren.
Wiepke Maljers, directeur Advies bij ICTU: ‘We zijn er van overtuigd dat deze ontwikkelingen voor de overheid en de samenleving cruciaal zijn voor de toekomst’.

Inspiratie

Ruim 150 deelnemers lieten zich tijdens het ICTU Grand Café bijpraten over vraagstukken rond ‘Big Data en ethiek’. De dag erna stonden verdiepende sessies op het programma en was er volop ruimte voor inspiratie. Marek Helm en Heiko Vainsalu vertelden over hoe zij in Estland hun digitale overheid vorm hebben gegeven. En in het debat ‘De Achterkant van het Privacy Gelijk’ werden dilemma’s rond big data en privacy uitgebreid gefileerd.

Over de betekenis van blockchain technologie voor de overheid publiceerde ICTU onlangs een whitepaper, zie het nieuwsbericht over het whitepaper elders op deze website.

Kennisplatform

Tijdens de afsluiting op 28 september werd door Maljers een oproep gedaan om binnen de overheid actief kennis en expertise te delen en lanceerde hij het initiatief tot een kennisplatform over big data. Veel deelnemers hebben zich hiervoor al enthousiast aangemeld.

Rondom software ontwikkeling binnen de overheid is er het initiatief van ICTU om samen met NEN te komen tot nieuwe normen op dit terrein.

Heeft u vragen, of wilt u zich aanmelden voor kennisuitwisseling op het gebied van big data, stuurt u dan een bericht naar info@ictu.nl of vul onderstaand reactieveld in.

Bekijk hier de impressies en/of de presentaties van deze bijeenkomsten.

Reactie toevoegen

Laat een reactie achter