Overslaan en naar de inhoud gaan

Voortgangsrapport Landelijke Aanpak Adreskwaliteit aangeboden aan Tweede Kamer

Nieuws 08 nov 2017

Aanpak adresfraude loont

Elke tien minuten vindt ergens in Nederland een huisbezoek plaats om te controleren of inwoners ook echt wonen op het adres waar ze ingeschreven staan. In 2016 heeft dit 11 miljoen euro opgeleverd door het stopzetten of terugvorderen van uitkeringen of toeslagen die ten onrechte verstrekt waren. Dit weegt op tegen de kosten van de controles (9,7 miljoen euro). Dat schrijft staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) op 8 november in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Maatschappelijke baten

Met adrescontroles wordt niet alleen fraude met uitkeringen en toeslagen bestreden. In het voortgangsrapport leest u ook over maatschappelijke opbrengsten. Bijvoorbeeld:
• het bestrijden van illegale onderverhuur, zodat sociale huurwoningen beschikbaar komen voor wie die bedoeld zijn;
• de aanpak van criminaliteit als wietteelt, mensenhandel, illegale prostitutie en ondermijning;
• betrouwbare informatie over bewoners bij ontruimingen door politie en brandweer bij een grote brand of ramp;
• het achterhalen van behoefte aan zorg of hulpverlening (zorgmijders, schuldenproblematiek, ernstige vervuiling, huiselijk geweld);
• preventie: zichtbare controles weerhouden anderen van adresfraude.

Structurele aanpak

Steeds meer gemeenten doen mee met de landelijke aanpak om de kwaliteit van adressen te verbeteren: van 164 gemeenten in 2016 naar 225 gemeenten dit jaar. Samen controleren ze zo’n 15.000 adressen per jaar met huisbezoeken. De gemeenten werken op basis van risicosignalen van de Belastingdienst, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de politie, het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Indicatoren voor adresfraude zijn bijvoorbeeld retour gestuurde brieven, klachten over overbewoning of signalen over schijnverlating. Door met dit soort indicatoren te werken, is de trefkans op afwijkingen op een onderzocht adres gegroeid van 41 naar 50 procent.

LAA en ICTU

Het ministerie van BZK is opdrachtgever van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) en heeft bij ICTU een projectorganisatie ingericht om zo de meer dan 1.000 direct betrokken ambtenaren te ondersteunen met risicosignalen, en kennis en ervaring over het uitvoeren van adresonderzoek.
“Bij ICTU zijn we trots op de behaalde resultaten. Door de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit laten we zien dat we als één overheid kunnen optreden”, aldus Sylvia Kuilboer, projectmanager LAA.

Meer informatie

Lees het nieuwsbericht over het voortgangsrapport op Rijksoverheid.nl, daar kunt u ook het Tweede Kamerrapport downloaden.

Reactie toevoegen

Laat een reactie achter