Overslaan en naar de inhoud gaan

Resultaten Blockchainpilots overheid en blockchainlab

Nieuws 05 dec 2016

Digicommisaris Bas Eenhoorn nam op 29 november de resultaten van de eerste 11 blockchain pilots uit de overheid in ontvangst. Initiatiefnemers van deze pilots zijn Marloes Pomp en Koen Hartog. Op de website Blockchainpilots kunt u de resultaten en bevindingen downloaden. U vindt daar ook de animatie Blockchaintoepassingen bij de overheid.

Deelnemers hebben tijdens hun blockchainpilot een specifieke casus uitgewerkt. Op 29 november werden tijdens de slotconferentie conclusies en in totaal 12 aanbevelingen gepubliceerd op basis van deze ervaringen.

Als de grootste voordelen van blockchain worden genoemd ‘de snelheid (bijna realtime), minder administratieve lasten, minder fraude, grip op eigen data en binnen ketens over dezelfde administratie en gegevens beschikken. De zekerheid die de blockchain biedt over de integriteit van de data vergroot het vertrouwen tussen partijen. In bijna alle blockchain oplossingen kan hiermee de klant (de burger) nog meer centraal gesteld worden.’

Aanbeveling 8 roept op tot een Blockchain Lab. ‘Dit maakt het voor overheidsorganisaties (centraal en decentraal) mogelijk om use cases snel te vertalen naar werkende prototypes. Via het Lab kunnen in vertrouwde setting experimenten worden gedaan en met echte data worden getest. Zorg voor een goede vervolgstrategie: van use case (bouwstenen), naar prototype, naar nieuwe digitale infrastructuur.’

Betrokkenheid ICTU

De komende tijd werkt ICTU samen met andere partijen verder aan het opzetten van een blockchainteam voor de rijksoverheid (en mogelijk ook voor gemeenten en provincies). En aan het verder neerzetten en uitbreiden van het blockchainlab.

'Stiekem gaat het helemaal niet om blockchain. Het is de katalysator die ons leert om niet meer in processen met registraties en/of administraties te denken, maar in informatienetwerk(en). In de labomgeving maken we dat leerproces tastbaar.' (Steven Gort, ICTU)

Vervolgactiviteiten

Organisaties gaan nu een volgende fase in waarbij werkende prototypes gebouwd worden, veelal in samenwerking met het blockchainlab. Op de website blockchainpilots worden updates over de vervolgtrajecten geplaatst.

ICTU whitepaper blockchain

In september publiceerde ICTU een whitepaper over blockchain technologie. In dit whitepaper zet ICTU op een toegankelijke manier uiteen wat blockchain inhoudt en welke kansen en mogelijkheden het biedt voor overheidsdienstverlening.

Lees het whitepaper op de website van ICTU.

Reactie toevoegen

Laat een reactie achter