Overslaan en naar de inhoud gaan

Kwaliteitsborging softwareontwikkeling ICTU en NEN

Nieuws 01 mei 2017

ICTU en NEN organiseerden op vrijdag 21 april 2017 een kick-off bijeenkomst rond de gezamenlijke ontwikkeling van een Nederlandse praktijkrichtlijn.

Bedoeld om belangstellenden een beeld te geven en mogelijk betrokken te worden bij de gezamenlijke ontwikkeling (door zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers) van een Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 5326 ‘Kwaliteitsborging softwareontwikkeling binnen overheidsdomein’ (voorlopige werktitel).

Onderwerp en toepassingsgebied

De nog te ontwikkelen NPR categoriseert risico’s; omschrijft de risico’s en beheersmaatregelen bij Agile softwareontwikkeling; definieert de hierbij horende termen, metingen, testen, toetsen, kwaliteitskenmerken en rapportrages; verwijst naar hierbij te hanteren normen en geeft een ‘assessmentinstrument’ als handreiking voor hierbij te betrekken belanghebbenden. Deze NPR behoort, bij verwijzing als referentie, te worden toegepast voor het borgen en bewaken van de kwaliteit tijdens de levensfasen van maatwerk software binnen het overheidsdomein. Vanaf het specificeren en ontwikkelen tot en met het beheren, onderhouden en vervangen van deze op maat gemaakte software.

Kick off bijeenkomst

ICTU en NEN nodigden belanghebbenden uit om op vrijdag 21 april 2017 deel te nemen aan de kick-off bijeenkomst bij NEN in Delft. Tijdens deze bijeenkomst zijn de deelnemers via het projectvoorstel NPR 5326 geïnformeerd en konden zij vragen stellen over zaken als toepassing en afbakening, inhoud NPR 5326, proces, en mogelijke betrokkenheid bij dit NEN-project.

Kijk voor meer informatie op de website van NEN.

ICTU en softwareontwikkeling

ICTU wil met haar softwarerealisatie beleidsambities van de overheid helpen te vertalen naar werkende ICT. Voor de overheid is de kwaliteit en de betrouwbaarheid van software van groot belang. Evenals het voldoende grip kunnen houden op het proces en resultaat. ICTU ontwikkelde de afgelopen jaren hiervoor samen met opdrachtgevers een agile aanpak, ondersteund door een state of the art softwarekwaliteitssysteem. Dit systeem verricht geautomatiseerd metingen en rapporteert objectieve gegevens over de softwareontwikkeling door teams.

Meer weten over hoe ICTU werkt aan softwareontwikkeling?
Lees de informatie elders op deze website.

In nummer 22 van het iBestuur magazine van april 2017 verscheen het artikel 'Op weg naar betere software voor de Nederlandse overheid' over het voornemen van ICTU om samen met NEN te komen tot een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) voor kwaliteitsborging van maatwerk softwareontwikkeling binnen het overheidsdomein.

Reactie toevoegen

Laat een reactie achter