Overslaan en naar de inhoud gaan

Kick-off kwaliteitsborging software ontwikkeling

Nieuws 13 mrt 2017

ICTU en NEN organiseren op vrijdag 21 april 2017 een kick-off bijeenkomst rond de gezamenlijke ontwikkeling van een Nederlandse praktijkrichtijn.

Bedoeld om belangstellenden een beeld te geven en mogelijk betrokken te worden bij de gezamenlijke ontwikkeling (door zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers) van een Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 5326 ‘Kwaliteitsborging softwareontwikkeling binnen overheidsdomein’ (voorlopige werktitel).

Onderwerp en toepassingsgebied

De nog te ontwikkelen NPR categoriseert risico’s; omschrijft de risico’s en beheersmaatregelen bij Agile softwareontwikkeling; definieert de hierbij horende termen, metingen, testen, toetsen, kwaliteitskenmerken en rapportrages; verwijst naar hierbij te hanteren normen en geeft een ‘assessmentinstrument’ als handreiking voor hierbij te betrekken belanghebbenden. Deze NPR behoort, bij verwijzing als referentie, te worden toegepast voor het borgen en bewaken van de kwaliteit tijdens de levensfasen van maatwerk software binnen het overheidsdomein. Vanaf het specificeren en ontwikkelen tot en met het beheren, onderhouden en vervangen van deze op maat gemaakte software.

Voor wie

Belanghebbenden zijn: opdrachtgevers; opdrachtnemers en IT-auditors betrokken bij de ontwikkeling van software op maat en hierbij horende kwaliteitsborging.

Kick off bijeenkomst NPR 5326

ICTU en NEN nodigen belanghebbenden uit om op vrijdag 21 april 2017 deel te nemen aan de kick-off bijeenkomst bij NEN in Delft. Tijdens deze bijeenkomst worden de deelnemers via het projectvoorstel NPR 5326 geïnformeerd en kunnen zij vragen stellen over zaken als toepassing en afbakening, inhoud NPR 5326, proces, en mogelijke betrokkenheid bij dit NEN-project.

Aanmelden en informatie

Kijk voor meer informatie op de website van NEN.

ICTU en softwareontwikkeling

ICTU wil met haar softwarerealisatie beleidsambities van de overheid helpen te vertalen naar werkende ICT. Voor de overheid is de kwaliteit en de betrouwbaarheid van software van groot belang. Evenals het voldoende grip kunnen houden op het proces en resultaat. ICTU ontwikkelde de afgelopen jaren hiervoor samen met opdrachtgevers een agile aanpak, ondersteund door een state of the art software kwaliteitssysteem. Dit systeem verricht geautomatiseerd metingen en rapporteert objectieve gegevens over de software ontwikkeling door teams.

Meer weten over hoe ICTU werkt aan softwareontwikkeling?
Lees de informatie elders op deze website.

Reactie toevoegen

Laat een reactie achter