Kabinet besluit Landelijke Aanpak Adreskwaliteit structureel te continueren

Nieuws 20 apr 2016

De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit wordt in ieder geval de komende 8 jaar voortgezet en uitgebreid naar meer gemeenten. In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een toelichting op dit kabinetsbesluit.

Sinds de start van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit in januari 2015, bezochten gemeenten ruim 12.000 adressen. In bijna 5 duizend gevallen werd een foutief opgegeven adres geconstateerd. De potentiële fraude die hiermee gepaard gaat, is momenteel berekend op een bedrag tussen de € 7 mln. en € 14 mln.

‘Actief tegengaan van adresfraude geeft een duidelijk signaal dat de overheid dat niet accepteert’
- Minister Plasterk van BZK

Behalve de genoemde financiële baten zijn er ook maatschappelijke baten. Gemeenten die deelnemen aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit spreken over de preventieve werking die ervan uitgaat: zoals minder problemen als gevolg van overbewoning en onderverhuur, of juist onderkenning van gevallen waar zorg- of hulpverlening nodig is.

Rapport Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (PDF, 2,5 Mb) en Rapport Onderzoek Andere baten (PDF, 775 Kb)

Risicogericht Adresonderzoek

Wonen mensen waar ze zeggen te wonen? Bij risicogericht adresonderzoek worden adressen onderzocht waarvoor aanwijzingen zijn, dat de gegevens van één of meer bewoners onjuist zijn. Een afwijking in de Basisregistratie Personen (BRP) hoeft niet direct fraude te zijn, maar geeft wel kans op misbruik van regelingen.

Gemeenten als beheerder van de BRP, leggen huisbezoeken af op basis van signalen over bijvoorbeeld overbewoning of brieven die retour afzender verstuurd worden; signalen van verschillende afnemers van BRP-gegevens zoals het Centraal Justitieel Incassobureau, de Belastingdienst en de Nationale Politie.

Door het combineren van deze signalen en verspreiden naar gemeenten, verhogen we als overheid de trefkans van het adresonderzoek en hoeven gemeenten minder bewoners onnodig te benaderen.

Na een huisbezoek worden, daar waar nodig, adresgegevens bijgewerkt en krijgen de relevante uitvoeringinstanties bericht om zo de eigen regelingen te controleren.

Brede samenwerking

De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit is ontwikkeld door BZK samen met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Veiligheid en Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financiën, hun uitvoeringsorganisaties en meer dan 160 gemeenten.

ICTU organiseert het project en de uitvoeringscapaciteit op landelijk niveau en levert ondersteuning aan gemeenten die de adresbezoeken verzorgen. Gemeenten ontvangen naast een vergoeding voor de werkzaamheden, een tablet en een eigen app, zodat resultaten aan de huisdeur eenvoudig ingevoerd en verwerkt kunnen worden.

Daarnaast helpen we vanuit ICTU overheidsdiensten met het maken van de juiste selecties uit hun eigen bestanden. Verwerken we die risicosignalen in het Informatieknooppunt. En leveren we die verrijkt aan voor onderzoek bij gemeenten.

Elke bron van signalen vergt eigen maatwerk. Via proeven en pilots naar brede uitgifte, zoeken we kansrijke patronen die periodiek onderzoek rechtvaardigen. Het team verzamelt uitkomsten en rapporteert daarover aan de partners.

Meer weten?

Lees het nieuwsbericht ‘Aanpak adresfraude loont’ op de website van de Rijksoverheid of kijk op www.ictu.nl/aanpakadreskwaliteit.

Reactie toevoegen

Laat een reactie achter