Overslaan en naar de inhoud gaan

Inburgeringsproces gevisualiseerd

Nieuws 19 apr 2019

'Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat voor een immense taak: zorgen dat het nieuwe inburgeringsproces straks doelmatig en soepel verloopt. Dat betekent onder meer dat er afstemming is met veel betrokken partijen. Een door ICTU ontwikkelde beeldtaal en methode helpt daarbij.

In het Regeerakkoord van het kabinet Rutte-III is afgesproken dat de Inburgering op de schop moet. In de nieuwe Wet Inburgering waaraan nog hard wordt gewerkt door Minister Koolmees en zijn ambtenaren, staat centraal dat iedereen mee doet, bij voorkeur via betaald werk. ‘Om die doelstelling te bereiken, wordt inburgering in het vervolg gezien als onderdeel van het brede sociaal domein. Ook wordt de regierol van gemeenten over de uitvoering vastgelegd in de wet, waarvan verwacht wordt dat die op 1 januari 2021in werking treedt.

Rianne Harteveld (l) en Maartje Groot (r), SZW

Om de omslag in het inburgeringsproces vorm te geven, is vanuit het ministerie van SZW de Veranderopgave Inburgering (VOI) gestart. Rianne Harteveld en Maartje Groot, beiden beleidsadviseurs Inburgering bij het departement, zijn nauw betrokken bij die veranderopgave.'

In het artikel ‘Inburgeringsproces scherp in beeld’ in nummer 30 van iBestuur magazine (pagina i49 t/m i50) vertellen Harteveld en Groot over dit proces.

idEA

Zij maakten gebruik van een door ICTU ontwikkelde beeldtaal en methode idEA. Leenhert Stil en Frank van Dam van ICTU vertellen hoe die idEA aanpak werkt (pagina i51).

Meer informatie over idEA vindt u ook op de projectenpagina van ICTU.nl. Wilt u meer weten, stuur dan even een berichtje naar idea@ictu.nl.

U vindt nummer 30 van het iBestuur magazine online op de website van iBestuur. Of download het gehele artikel (pagina i48 tot en met i51) als pdf.

 

Reactie toevoegen

Laat een reactie achter