Impressie ICTU Café 'Innovaties van nu'

Nieuws 09 mei 2017

Technologische, innovatieve ontwikkelingen kunnen maatschappelijke vraagstukken op weg en vooruit helpen. Tijdens het ICTU Café van 19 april kwam een aantal van die oplossingen aan bod, waarmee een mooi doorkijkje werd gegeven naar de samenleving van de toekomst.

Het thema innovatie dat tijdens dit ICTU Café centraal stond, kwam niet uit de lucht vallen. Innovatie speelt binnen ICTU een belangrijke rol, zo liet Hans Verweij (directeur Projecten) in zijn introductie weten. “Innovatie is alom vertegenwoordigd en je mag van ICTU verwachten dat wij innovaties ook goed volgen.”

IMG_6990.JPG

Als er één domein is waar relatief veel innovaties plaatsvinden waarbij gekeken wordt naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, dan is dat in de zorg. Mede ook om die reden was Peter Bram ’t Hoen uitgenodigd. ‘t Hoen is associate professor Bioinformatics binnen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en deed uit de doeken wat big en small data kan betekenen op weg naar betere en meer persoonlijke zorg. “Ons hele denken over behandelingen in ziekenhuizen of door huisartsen is gebaseerd op evidence based medicine. Dat is vrij strak geprotocoliseerd, maar we willen eigenlijk de behandeling die het beste bij ons past.” Om dat te realiseren is een omslag in het denken noodzakelijk, en dat raakt ook ICT-componenten. Bijvoorbeeld in de beschikbaarheid van relevante gezondheidsdata. Daarbij doet zich regelmatig het probleem voor dat er te veel aan informatie is (‘overload’) of dat de data gefragmenteerd of niet centraal beschikbaar is.

ICTU Café 19 april foto 3_0.png

Bij het zoeken naar oplossingen voor deze problemen, wordt door meerdere partijen (waaronder LUMC en Maastricht UMC+) gewerkt aan een Personal Health Train. Het PHT-initiatief bevindt zich momenteel nog in de conceptuele fase, maar er wordt al wel gewerkt aan onder meer de infrastructuur en aan de datastations. Centraal in het PHT staat het gebruik van FAIR-data (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable). “Het zorgt ervoor dat er een persoonlijke gezondheidskluis gecreëerd kan worden, gebaseerd op de FAIR-principes. Het individu is daarmee in staat om data te delen met wie hij wil. Dat kan een zorgverlener of een onderzoeker zijn. Momenteel draaien enkele pilots rondom deze manier van werken, waarbij onderzoek wordt gedaan naar zeldzame ziekten. Zoals de ziekte van Huntington.”

Discipl

Francois Vis, hoofd productontwikkeling bij ICTU, schetste een aantal innovaties en ontwikkelingen, zoals big data en blockchain Internet of Things, robotisering of Artificial Intelligence en de potentiële impact daarvan op de overheid. “Data zit in de kern van dit soort innovaties en veel overheden zijn in essentie datagedreven organisaties.” Volgens Vis gaat het er vooral om hoe technologieën zich tot elkaar verhouden en elkaar versterken en wat de impact daarvan kan zijn. Dat biedt nieuwe mogelijkheden om te kijken naar de rol van de overheid en de verhouding tussen overheid en maatschappij. “Met blockchain is het straks zelfs niet meer nodig dat partijen als Uber of Airbnb tussen vraag en aanbod zitten. Hoe gaat de overheid daar dan mee om?”

words-cloud_Discipl_website 1420.png

Om deze nieuwe mogelijkheden te verkennen heeft ICTU een platform ontwikkeld dat hier aan kan bijdragen, een omgeving waar gezamenlijk gewerkt wordt aan oplossingen voor de overheid van morgen. Die omgeving noemen we het DIStributed Collaborative Information Platform (DISCIPL). “Het moet zowel een technisch platform zijn als een community, want als ICTU en als overheid kunnen we het niet alleen. Ook marktpartijen zijn bijvoorbeeld nodig bij de ontwikkeling van technologieën.” Naast dit toekomstbeeld en praktische pijnpunten (zoals het rond kopiëren van data, privacy, ethiek of de mate van actualiteit) kent het platform ook een aantal principes. Zo gaan gebruikers zelf over de data en is ook open source een leidend principe. “Dat hoort bij de nieuwe tijd en het is belangrijk dat als uitgangspunt te nemen.”

In de afgelopen periode is het Francois Vis duidelijk geworden dat Discipl past in een breed gedragen plaatje over nieuwe, technologische ontwikkelingen. “Wij hebben veel mensen gesproken en het gros daarvan kijkt op eenzelfde manier vooruit naar de toekomst en de impact die nieuwe technologie en innovaties kunnen hebben. Het leeft. Daarom ook het whitepaper over Discipl.”

Terugblik Blockchain Hackathon

Een van de ontwikkelingen waar ICTU de afgelopen maanden ruim aandacht aan heeft besteed, is blockchain. Zo droeg ICTU bij aan de Dutch Blockchain Hackathon, waarbij in de categorie ‘Reinventing Government’ het Team Zuidhorn winnaar werd. In een korte pitch gingen Maarten Velthuijs (“In het kader van mijn afstuderen besloot ik mee te doen aan de Hackathon”) en programmeur Jamal V van het winnende team in op de meerwaarde die blockchain kan hebben voor gemeenten. Zij deden dat aan de hand van een voorbeeld waarbij de uitgifte van rolstoelen binnen de Groningse gemeente Zuidhorn centraal stond.

De case leverde veel inzichten op. Zo gaat de uitgifte sneller, kan veel papieren rompslomp vermeden worden en wordt ook de kans op fraude geminimaliseerd. Er is nog een voordeel. Omdat blockchain decentraal is opgezet, kan het breed worden ingezet en is het ook door andere gemeenten te gebruiken. Om die partijen op weg te helpen met blockchain hebben Velthuijs en co. ForUs opgezet, een stichting die decentrale applicaties publiekelijk maakt.

Milvum, ook één van de deelnemers aan de Blockchain Hackathon, ging in op het thema digitaal stemmen en liet kort de mogelijke werking van Uvotia, zien, een verkenning naar een toepassing op basis van blockchaintechnologie, die aldus de spreker “de democratie naar een hoger niveau kan tillen”.

Tijdens het ICTU Café werd het whitepaper Discipl gelanceerd. Lees het nieuwsbericht of download het whitepaper.

Eerder (september 2016) publiceerde ICTU het whitepaper Blockchain.

Reactie toevoegen

Laat een reactie achter