Overslaan en naar de inhoud gaan

iBestuur Magazine november 2019: artikel over City Deal Zicht op Ondermijning

Nieuws 30 okt 2019

In het november nummer van het iBestuur Magazine, dat eind vorige week bij abonnees op de mat viel, een artikel met Theo Weterings, burgemeester van Tilburg, en Chris Kuijpers, DG Ruimte en Wonen van BZK, over de aanpak in het kader van City Deal Zicht op Ondermijning.

U kunt het gehele magazine downloaden op de website van iBestuur. Of u kunt het betreffende artikel op de pagina’s i42 tot en met i45 downloaden als pdf.

Over deze City Deal

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) publiceerde drie jaar geleden het rapport ‘Big Data in een vrije en veilige samenleving’.  Dit rapport was mede de aanleiding om te gaan onderzoeken welke kansen data bieden voor de uitvoering van overheidstaken op het gebied van veiligheid. Daarbij waren de uitgangspunten: efficiënte interbestuurlijke samenwerking, maximale transparantie en ruimte om te experimenteren met het gebruiken van data en het ontwikkelen van analysemethodieken. Deze City Deal bleek hiervoor een geschikt instrument.

Convenant

Het convenant voor de City Deal Zicht op Ondermijning is op 28 juni 2017 ondertekend door elf lokale en landelijke overheden en richt zich op twee thema’s: vastgoedfraude en drugscriminaliteit. Het convenant liep oorspronkelijk tot en met december 2018, het is inmiddels door alle partners verlengd tot en met juni 2021. Het streven is om aan het eind van deze periode een methode te hebben ontwikkeld om data-analyse in te kunnen zetten om ondermijnende criminaliteit beter zichtbaar te maken.

Ondermijnende criminaliteit is georganiseerde of stelselmatig gepleegde criminaliteit die de structuur van de maatschappij misbruikt en verzwakt. Voorbeelden hiervan zijn mensenhandel, witwaspraktijken, cybercrime en drugshandel.

De officiële doelen van de City Deal zijn opgenomen in het convenant, dat in augustus 2017 is gepubliceerd in de Staatscourant.

Daarnaast levert de City Deal ook een concrete bijdrage aan de doelstellingen van het Interbestuurlijk Programma (IBP) en draagt het bij aan de Agenda Digitale Overheid (NL Digibeter).

Samenwerking

Deze City Deal is een samenwerking tussen de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Tilburg (namens de B5) en Utrecht, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de politie, het Openbaar Ministerie (OM), de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Justitie en Veiligheid (JenV) en Financiën/DG Belastingdienst.
Inmiddels zijn de gemeenten Groningen, Almere en Maastricht ook toegetreden tot deze City Deal. Het ministerie van BZK is initiatiefnemer en hoofdsponsor van de City Deal en tevens opdrachtgever van ICTU, waar de projectorganisatie is belegd.

Minister Ollongren bood onlangs de rapportage van de 1e fase van de City Deal Zicht op Ondermijning aan aan de Tweede Kamer. Dit document is een bijlage bij de Kamerbrief over gebiedsgerichte aanpak leefbaarheid en veiligheid.

 

 

Reactie toevoegen

Laat een reactie achter