Datagericht kan ook mensgericht

Nieuws 26 okt 2018

In het iBestuur Magazine nummer 28 verscheen het artikel 'Datagericht kan ook mensgericht'.

IBestuur_magazine_nr_28.jpg

De overheid wil ervoor zorgen dat burgers en ondernemers regie op hun eigen gegevens krijgen, zo staat onder meer in het Regeerakkoord. Maarten Schurink en Maarten Camps, respectievelijk secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat, vertellen in dit artikel wat daarvoor nodig is.

Als burgers en ondernemers hun (persoons)gegevens kunnen inzien, wijzigen en anderen er toegang tot kunnen geven, dan kunnen zij hun leven en werk beter vormgeven en wordt privacy beter geborgd, zo is de gedachte. Daarom is ‘regie op gegevens’ een belangrijk thema in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, de agenda digitale overheid NL DIGIbeter en het Regeerakkoord.

Lees het gehele artikel (pagina i28 tot en met i31) of download het gehele iBestuur Magazine.

Afbeelding artikel iBestuur Magazine #28.jpg

In dit artikel ook meer informatie over het Programma Regie op Gegevens:

'Onder de Digicommissaris is verkend wat nodig is om ervoor te zorgen dat burgers en ondernemers regie kunnen voeren over hun eigen gegevens. Met de bevindingen uit die verkenning gaat het programma Regie op Gegevens verder. “Als programma bij ICTU bouwen we zelf geen toepassingen. We kijken wat er is, moedigen aan, duiden het, proberen erachter te komen wat werkt en wat niet en maken uiteindelijk een normenkader waar toepassingen aan moeten voldoen,” zegt programmamanager Douwe Leguit (ICTU).

Het programma streeft ernaar eind dit jaar een eerste concept voor het normenkader gereed te hebben, dat in 2019 verder wordt uitgewerkt tot een basisset. Leguit: “We zien nu eerste vormen van regie op gegevens, bijvoorbeeld doordat een organisatie een gecertificeerde PDF met gegevens beschikbaar stelt die burgers kunnen gebruiken. Of digitale kluisjes waar gegevens in worden opgeslagen. Als programma kijken we naar de volgende stap: dat gegevens tussen overheden onderling en tussen overheden en niet-overheden uitgewisseld kunnen worden, met toestemming van de burger. Waarbij idealiter de gegevens rechtstreeks uit de bron opgehaald worden. Met als vergezicht een toekomst waarin een burger of ondernemer zelf zijn gegevens kan invoeren en bijhouden en de overheid deze alleen nog zal verifiëren.”

Reactie toevoegen

Laat een reactie achter