Modernisering van het ICT-landschap

Veel uitvoeringsdiensten en beheerorganisaties van de overheid hebben achterstallig onderhoud aan hun ICT-omgeving en willen hun ICT moderniseren. ICTU is voor overheden een partner in de vernieuwing of vervanging van maatwerk-applicaties.  

We ondersteunen overheden bij de modernisering van hun ICT. Daar gebruiken we diverse instrumenten en methoden voor. Zoals een due dilligence op de applicatie, zodat duidelijk wordt welke opgave er ligt. Daarmee kan de opdrachtgever gefundeerd een besluit nemen om al dan niet een applicatie te vernieuwen. Voor het ontwikkelen van maatwerk software hanteert ICTU een bewezen kwaliteitsaanpak ontstaan door 12 jaar ontwikkelen. Deze aanpak is de basis van de NEN-praktijkrichtlijn voor maatwerk software-ontwikkeling. Ook zetten we methoden als DevOps in, waarin ontwikkelaars en beheerders nauw samenwerken.

Lees meer over specifieke activiteiten waarin wij samenwerken op dit thema:  

Meer informatie

Neem contact op met Marian Herenius (marian.herenius@ictu.nl).

Terug naar de overzichtspagina.

Meer weten?