Menselijke maat

De menselijke maat wordt in de uitvoering vaak uit het oog verloren, zo is de afgelopen tijd helaas gebleken. Het leidde ertoe dat de overheid versterkt inzet op uitvoering met oog voor de menselijke maat.  

Digitalisering die ruimte biedt aan de menselijke maat, stelt de gebruiker centraal en draagt daarmee bij aan een betere digitale overheid. Bij het bouwen van software zoeken wij daarom geen ‘computer-die-nee-zegt’, maar software die in de praktijk de kans biedt bewust en onderbouwd af te wijken van de basisregel. Ook de aandacht voor ethiek en publieke waarden bij digitale transformatie is van belang bij het terugbrengen van de menselijke maat.

Meer over activiteiten waarin wij samenwerken op dit thema:  

  • We zijn mede-initiator van Gebruiker Centraal. Meer over deze online en offline community van professionals die werken aan de online dienstverlening van de overheid.
  • De menselijke maat is een van de aspecten die we meenemen in onze kwaliteitsaanpak voor maatwerksoftware. Meer over deze door ons ontwikkelde aanpak in dit artikel.
  • Bij het meer centraal stellen van de menselijke maat, is het belangrijk om waardengedreven, ethische en maatschappelijke kwesties al in een vroeg (ontwerp-)stadium mee te nemen bij de ontwikkeling van software. Daarom biedt ICTU haar medewerkers de masterclass ‘Waardenbewust ontwerpen’, aan, verzorgd door de TU Delft. Meer informatie in dit artikel.
  • De menselijke maat is ook belangrijk voor digitale veiligheid. Veilig handelen van medewerkers is immers cruciaal voor de veiligheid van organisaties. Om te zorgen dat medewerkers in de zorg zich niet alleen bewust zijn van het belang van informatieveiligheid, maar er ook naar kunnen handelen, ontwikkelde ICTU in opdracht van de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en het ministerie van VWS een nieuwe methodiek. Meer hierover in dit artikel en podcast.

Meer informatie

Neem contact op met Victor Zuydweg (victor.zuydweg@ictu.nl).

Terug naar de overzichtspagina.

Meer weten?