Informatiehuishouding op orde

De impact op burgers van verkeerde informatie bij de overheid is groot. Dat bleek onder meer uit het rapport ‘Ongekend Onrecht’ van de parlementaire commissie Kinderopvangtoeslag. Het bracht de inspanningen van de overheid om haar informatiehuishouding op orde te krijgen, in een stroomversnelling.

Met het ‘Actieplan Informatiehuishouding, Open en op orde’ gaf het demissionaire kabinet de inspanningen op dit gebied een impuls. Eerder was al gestart met het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) en andere trajecten voor betere duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie.

Bij ICTU geloven we dat de informatiehuishouding het beste op orde komt door een meer integrale aanpak. Met informatieondersteund werken, die voldoet aan regels voor archivering, privacy en security en die rekening houdt met individuele werkstijlen en eigen regelruimte voor medewerkers.

Meer informatie

Neem contact op met Dirk Jan van der Linden (dirkjan.vanderlinden@ictu.nl).

Terug naar de overzichtspagina.

Meer weten?