Hoe ICTU werkt voor overheden

ICTU zet beleid van overheden om in concrete projecten, diensten en producten.

ICTU is als overheidstichting in 2001 opgericht om overheden te ondersteunen bij de inzet van ICT. Alle overheden kunnen projecten door ICTU laten uitvoeren. Een opdracht aan ICTU hoeven overheden niet aan te besteden, omdat deze opdrachten op grond van “inhouse” daarvan uitgezonderd zijn. (*)

U kunt hier meer lezen over de oprichting en achtergrond van ICTU.

Wilt u meer informatie over hoe ICTU voor u opdrachten kan uitvoeren en hoe dit werkt? Stuur dan een bericht naar relatiemanagement@ictu.nl.

(*) ‘Gezien het doel en de vormgeving van ICTU moeten de opdrachten van (samenwerkende) overheden aan ICTU beschouwd worden als zogenoemde "in-house" opdrachten waarop de Europese aanbestedingsregels niet van toepassing zijn. ICTU zelf is een aanbestedende dienst, waarop deze regels wel van toepassing zijn. ICTU neemt als het ware de aanbestedingsplicht van de samenwerkende overheidsorganisaties over.’ Bron: Kamerstuk 27 510 Oprichting Stichting ICTU, brief van de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid aan de TK, 21 november 2000.

Overheden kunnen aanvullende informatie vinden op bijvoorbeeld de website van de rijksoverheid.