Hoe ICTU werkt voor overheden

ICTU zet beleid van overheden om in concrete projecten, diensten en producten.

ICTU is als stichting in 2001 opgericht om overheden te ondersteunen bij de inzet van ICT. Overheden kunnen opdrachten door ICTU laten uitvoeren. Een opdracht aan ICTU hoeven overheden niet aan te besteden, omdat deze opdrachten op grond van quasi-inbesteding dan wel opdrachtverstrekking (onder voorwaarden) daarvan uitgezonderd zijn.

Overheden die aangesloten zijn bij ICTU kunnen via quasi-inbesteding opdrachten aan ICTU verstrekken. Zij hoeven dan de opdracht niet aan te besteden. Aangesloten overheidsorganisaties zijn op dit moment: de Staat, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Unie van Waterschappen en Interprovinciaal Overleg. Overheden die nog niet bij ICTU zijn aangesloten kunnen hiervoor in aanmerking komen. Neem hiervoor contact op met de secretaris van ICTU via bestuur@ictu.nl.

Bent u niet aangesloten bij ICTU dan kunt u via opdrachtverstrekking een opdracht bij ICTU uitzetten zonder te hoeven aanbesteden, mits het gaat om een opdracht die voldoet aan het eigen inkoopbeleid en de Aanbestedingswet.