Gedrag- en verandermanagement

Aandacht voor de mens, oog voor bestuurlijk complexe omgeving

Een nieuwe wet implementeren, datagestuurd werken, of inzetten op toegankelijke dienstverlening? Als overheidsorganisatie staat u vaak voor uitdagende – ICT-gerelateerde – veranderopgaven. Volgens hoogleraar organisatieverandering Thijs Homan mislukken 70% van de verandertrajecten. Dit kan anders. Want uit ervaring weten we dat blijvende verandering zeker mogelijk is. Hoe? Door oog te hebben voor de mensen die met de nieuwe ICT moeten werken. We helpen uw organisatie graag om dit te bereiken met gedrag- en verandermanagement.

Wat we doen

  • ICTU begeleidt overheden bij het succesvol doorvoeren van verandering en vernieuwing, waarbij ICT een belangrijke rol speelt. Verandering in ICT-processen vraagt vaak ook om gedragsverandering. We geloven dat je mensen in beweging krijgt door ze écht te begrijpen. We luisteren daarom naar de verhalen van uw medewerkers: wat hebben zij nodig om mee te veranderen?
  • De ervaring leert dat mensen deels gestuurd worden door onbewuste neigingen en gewoontes. Daarom luisteren we ook naar wat uw medewerkers juist niét vertellen. Hiervoor maken we gebruik van onderzoeksmethoden die het onbewuste gedrag blootleggen.
  • We brengen de knelpunten en behoeften in kaart en bepalen onze veranderaanpak. Hierbij gaan we verder dan communicatiecampagnes en andere geijkte interventies. We maken gebruik van verschillende methoden, zoals nudging en boosting. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zich betrokken voelt en de transitie breed gedragen wordt.

Hoe we werken

  • Bij een veranderopgave gaat het nooit alléén om een nieuw systeem. We kijken naar de context, met oog voor de complexiteit van organisaties. We besteden in onze veranderaanpak altijd aandacht aan verschillende doelgroepen binnen uw organisatie, de heersende cultuur en de ongeschreven regels.
  • We besteden aandacht aan de complexiteit van gedrag van mensen. We richten ons bijvoorbeeld op het gat tussen weten en doen en brengen bewuste én onbewuste drijfveren voor gedrag in kaart.
  • In ieder traject werken we met een multidisciplinair team. We werken met inhoudelijke specialisten en gedragsexperts die domeinoverstijgend werken.

Projecten

Werken is bewegen

Een gids om de inzetbaarheid van medewerkers in het openbaar bestuur te versterken. Met diverse typologieën en strategieën stimuleren we verschillende typen ambtenaren om hun gedrag rond inzetbaarheid en mobiliteit te veranderen.

Informatieveilig gedrag

ICTU ontwikkelde in opdracht van de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en het ministerie van VWS een nieuwe methodiek die er aan bijdraagt dat medewerkers in de zorg zich niet alleen bewust zijn van het belang van informatieveiligheid. Maar er ook naar kunnen handelen.

Terug naar het overzicht van Diensten.

Meer weten?