Overslaan en naar de inhoud gaan

Filmpje ICTU Grand Café 12 juni 2018

Impressie in beeld ICTU Grand Café

Transcript ICTU Grand Café 12 juni 2018

The Godfather revisited…or the government reinvented?

[Muziek]

Wiepke Maljers: Goedemiddag. Hartelijk welkom bij het ICTU Grand Café. U snapt: we zoeken altijd een bijzondere locatie voor een Grand Café en we kwamen dit keer uit op het Pathé Theater en daar hoort natuurlijk een intro van een film bij. En mijn associatie toen we dit aan het voorbereiden waren met het thema. Toen dacht ik: Als je nu kijkt naar hoe we naar de werkelijkheid kijken, doen we dat dan op basis van een beeld, een filmisch beeld? Hebben we een goed beeld van wat er in de werkelijkheid gebeurt?

Andy Clijnk: Als je het iemand vraagt: wat is ondermijning, dan krijg je eigenlijk altijd een ander antwoord. Als je het Binnenlandse Zaken vraagt dan is het ook breder dan georganiseerde criminaliteit. Dat gaat ook over ideologisch gemotiveerde ondermijning; aantasting van de democratie en de rechtsstaat door groepen die zich niet zo veel gelegen laten aan de overheid of de democratie.
Ik zou u bijpraten over het interbestuurlijk programma. Hoe heeft het kabinet het bedacht dat wij een aantal grote maatschappelijk issues – 10 issues – met elkaar interbestuurlijk gaan aanpakken. Dat is het scenario voor de film waarin we zitten op die maatschappelijke issues. En die variëren van klimaat en duurzaamheid tot aan schuldhulpverlening en de democratie. En binnen die democratie en goed bestuur zit ondermijning.

Pieter Tops: Zo langzamerhand is alles ondermijning. Dus ook wetenschapsfraude is ondermijning en je kunt er alles onder scharen wat je wilt. Inmiddels heb ik het vooral over georganiseerde misdaad in Nederland en zijn maatschappelijke effecten.
In zekere zin is die criminaliteit, veel meer dan ik me ooit gerealiseerd heb, ingebed in het dagelijks leven van heel veel mensen. Dus het is helemaal niet zo’n fenomeen van veraf, het is een fenomeen dat dichtbij is. Ondermijning is georganiseerde misdaad dichtbij.
Nederland is een kwetsbaar land, onze ligging: gateway to Europe, met allerlei punten die ons in de reguliere economie ook heel sterk maken. Een fantastische infrastructuur: weg, water, lucht, digitaal, financieel. Maar ja, die kan ook voor andere dingen gebruikt worden.

Arre Zuurmond: Als je vanuit die leefwereld, die daadwerkelijke werkelijkheid, redeneert, dat je dan dingen ziet gebeuren waarvan er qua signalen – informatiesignalen – wel een beeld is bij de overheid. Er gaan signalen af, maar de overheid is niet ingericht om de signalen op te pikken en proactief, dus niet zo zeer preventief, maar proactief bij de eerste ontsporingen te interveniëren.
Als je er informatiekundig naar kijkt en organisatiekundig, want dat is bij ICTU toch wel een interessant punt, dan is mijn stelling eigenlijk: er gaan heel veel signalen af, maar we negeren ze. We negeren ze, omdat we op een oude, bureaucratische manier zijn georganiseerd en elke koker alleen maar de receptoren heeft om dingen te ontvangen die ze zijn geprogrammeerd om te ontvangen. Je hebt een volledig andere manier van werken nodig. Je moet denken in patronen. Je moet in die leefwereld snappen hoe mensen zich in die leefwereld gedragen. En vervolgens denken: en wat voor digital footprints, digitale voetsporen, laten ze daar nou van achter? En daar zijn de eerst early warnings van dat verkeerde gedrag. En dan moet je dus niet de pakkans en de strafkans centraal stellen, maar wat ik noem de pleegkans. Je moet de pleegkans reduceren.

[Muziek]

Een korte impressie in beeld van het ICTU Grand Café van 12 juni 2018. Kijk voor een kort verslag elders op deze website.

Meer weten?