Security en Privacy

Evenement

Dat was het thema van het ICTU Café van 8 oktober.

Hoe helpt de AVG het openbaar bestuur risico’s van het werken met persoonsgegevens in te perken? In welke gevallen loop je nu reëel risico’s en wat bedoelen we nu precies met risico’s in verwerking en beveiliging van persoonsgegevens? Welk kompas biedt de AVG voor behoorlijk bestuur in het digitale tijdperk. Of juist niet? Hoe zit het met het perspectief vanuit de burger? Gaat het hier ook juist niet om de belangen van de burger?

Deze vragen en meer over dit thema kwamen aan bod in een druk bezocht ICTU Café met bijdragen van Marlies van Eck (gepromoveerd op de rechtsbescherming bij geautomatiseerde ketenbesluiten, adviseur bij Hooghiemstra & Partners en universitair docent eLaw instituut Universiteit Leiden), Rachel Marbus (Privacy Officer van KPN en vanaf 1 november Expert Lead Privacy van Aegon) en Ronald Prins (Cybersecurity specialist, oprichter Fox IT, nu lid van de Toetsingscommissie inzet bevoegdheden van de inlichtingendiensten). 

Op 8 oktober verscheen een Kamerbrief over AI, publieke waarden en mensenrechten. Tegelijkertijd met deze brief zijn het Strategisch Actieplan voor Artificiële intelligentie (SAPAI) en de brief Waarborgen tegen risico’s van data-analyses door de overheid aan de Kamer aangeboden.

Binnenkort verschijnt een impressie van deze bijeenkomst! Het volgende ICTU Café is gepland op 12 november 2019. Meer informatie volgt.