Overslaan en naar de inhoud gaan

ICTU Grand Café | Big Data en ethiek

Evenement

27 september 2016

ICTU organiseert in het kader van haar 15-jarig bestaan in 2016 meerdere activiteiten. Op 27 en 28 september verkennen we de grenzen en mogelijkheden van de 'Digitale overheid van de Toekomst'. Inspiratie en kennisdeling over innovatieve ontwikkelingen en toepassingen in de digitale overheid staan daarbij centraal.

Dinsdag 27 september de eerste bijeenkomst in dit kader: het ICTU Grand Café met als thema Big Data en ethiek. Wat zijn de grenzen van de digitale overheid? Voor welke ethische dilemma’s staan we als datagedreven overheid?

De potentie van het gebruik van Big Data is groot. Tegelijkertijd ontstaan er door inzet van Big Data analyses nieuwe risico’s. Actueel is de vraag: hoe gebruiken we Big Data op een manier die aansluit bij de rol van de overheid en de behoeften van de samenleving? Welke afwegingen moeten en kunnen overheden maken?

Met professor Dennis Broeders, werkzaam bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en als hoogleraar verbonden aan de vakgroep Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Broeders schreef mede het WRR rapport ‘Big Data in een vrije en veilige samenleving’ (april 2016). Tijdens het Grand Café geeft Broeders zijn visie op de dilemma’s van het gebruik van Big Data.

Tijdens het ICTU Grand Café ook een bijdrage van Dimitri Tokmetzis van De Correspondent. Tokmetzis zal ingaan op de maatschappelijke impact en vraagstukken rondom het belang van privacy in relatie tot gebruik van Big Data. Op 13 september verscheen het boek 'Je hebt wel iets te verbergen', van Tokmetzis en Martijn.

Het inhoudelijke programma start om 16.30 uur en duurt tot circa 18.00 uur met aansluitend een netwerkborrel.

Voor het ICTU Grand Café op 27 september geldt dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Het evenement is exclusief bedoeld voor relaties en genodigden van ICTU, werkzaam binnen de (digitale) overheid. Locatie is Het Spaansche Hof, Westeinde 12, Den Haag.

Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mailbericht naar ictucafe@ictu.nl.