Overslaan en naar de inhoud gaan

ICTU Grand Café 12 juni 2018

Evenement

Innovation is here to stay. Media berichten dagelijks over nieuwe mogelijkheden door gebruik van big data, AI, blockchaintechnologie, robotisering, enzovoorts. De vraag is inmiddels niet meer wat er op ons af komt, maar hoe we er mee om gaan als overheid en samenleving.

Beeld_Innovation_grand_café_eye.jpgTechnologische innovaties en maatschappelijke behoeften dwingen de overheid anders te gaan werken. Hoe werkt dit uit in de praktijk, wat zien we gebeuren en hoe kunnen we daar mee omgaan? Denk aan datagestuurd werken over organisaties heen, en vraagstukken rond bijvoorbeeld ondermijning of schuldhulpverlening.

Urgente vraagstukken die nu om antwoorden vragen. Dat komt aan de orde in het ICTU Grand Café van dinsdagmiddag 12 juni 2018: 'The Godfather revisited...or the government reinvented?'.

Sprekers

Andy Clijnk, plv. hoofd Afdeling Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid, Ministerie van BZK, vertelt over het onderwerp interbestuurlijke samenwerking en het interbestuurlijke programma dat op 14 februari werd vastgesteld. Clijnk gaat daarbij in op het domein ondermijning.

Arre Zuurmond is sinds 2013 Ombudsman van de gemeente Amsterdam. Voordat hij Ombudsman werd richtte hij ooit de Kafkabrigade op, en was jarenlang bijzonder hoogleraar ICT en universitair hoofddocent aan de TU Delft. Zuurmond constateert dat de overheid onvoldoende aandacht heeft voor de complexiteit van de dagelijkse realiteit. ‘Er is meer maatwerk nodig in de uitvoering van beleid en integraler kijken naar wetten en regels.‘
 
Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Tilburg en co-auteur van het boek ‘De achterkant van Nederland’ doet onderzoek naar verstrengeling tussen de onder- en bovenwereld in Nederland. Tops vertelt over het onderwerp ondermijning en wat de impact daarvan is op overheid en samenleving. Om dit probleem echt te kunnen op lossen, ‘is er nog meer samenwerking nodig, en zullen er meer maatschappelijke coalities moeten komen’, aldus Tops.

Actuele informatie over het programma wordt op deze pagina vermeld.

Meer informatie

Voor het ICTU Grand Café op 12 juni is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De bijeenkomst is bedoeld voor genodigden en relaties van ICTU, werkzaam binnen de (digitale) overheid. U bent van harte welkom.

Wilt u graag deelnemen of meer informatie, stuur dan een berichtje naar ictucafe@ictu.nl.

Locatie

Dit Grand Café vindt plaats in Pathé, Buitenhof 20, Den Haag. Heeft u een bevestiging ontvangen, dan bent u op 12 juni vanaf 16.00 welkom bij onze registratietafel op de begane grond in Pathé.