ICTU Café | Met 'eHealth’ zelf de regie over zorg?

Evenement
Herko Coomans opent het ICTU Café

Over een paar jaar moet het al mogelijk zijn om zelf te beschikken over (een deel van) je eigen medische gegevens. Maar wat moet je met al die onbegrijpelijke vaktechnische data? Hoe kom je als consument of burger of klant of patiënt tot eigen regie over jouw zorg? En wat betekent deze ontwikkeling voor de overheid?

Tijdens het ICTU Café van 10 mei stonden deze vragen centraal. Met onder andere bijdragen van Margo Brands (Patiëntenfederatie NPCF), Vincent van Pelt (NICTIZ), Maarten Louman (Qiy) en Herko Coomans (ICTU).