Overslaan en naar de inhoud gaan

ICTU Café 8 november 2016

Evenement

Het eerstvolgende ICTU Café vindt plaats op 8 november a.s. vanaf 16.30 uur. Dan organiseert ICTU samen met Archief 2020 een ICTU Café over de ontwikkelingen rond digitaal informatiebeheer.

De veranderingen in de digitale overheid gaan snel, mede ingegeven door de maatschappelijke vraagstukken waar de overheid voor staat. Het vakgebied van de digitale informatiehuishouding en archivering verandert in een rap tempo mee. Welke ontwikkelingen zien we op dit terrein en wat is de impact ervan voor overheidsorganisaties in de toekomst?

Op 8 november staan deze vragen centraal. Met onder andere een inleiding door ICTU en een bijdrage vanuit Archief 2020 en partners over de ervaringen en de ambities van dit vernieuwingsprogramma.

Met een eerste doorkijk naar de stand van de digitale informatiehuishouding bij de decentrale overheden, mede op basis van de online peiling die wordt uitgevoerd in opdracht van Archief 2020 en AIDO (VNG, IPO en UvW) door ICTU.

Archief 2020 is een innovatieprogramma dat met alle lagen van openbaar bestuur in Nederland samenwerkt om te komen tot duurzame toegankelijkheid van (digitale) overheidsinformatie en een toekomstvaste archieffunctie. Het programma richt zich vooral op decentrale overheden en hun archiefinstellingen, en het loopt nog tot eind van dit jaar.

Het inhoudelijk programma op 8 november bij ICTU begint om 16.30 uur en duurt tot circa 17.30 uur, met aansluitend een netwerkborrel. Meer informatie over het programma en sprekers volgt.

Wilt u meer informatie over deze bijeenkomst of zich aanmelden, stuurt u dan een bericht naar ictucafe@ictu.nl.

Over het ICTU Café

Het ICTU Café (#ICTUcafé) is een maandelijks terugkerende bijeenkomst over serieuze zaken van, voor en door medewerkers en relaties van ICTU. Iedere maand staat een inhoudelijk, interessant, relevant en actueel thema centraal. Het ICTU Café start met een prikkelende presentatie of lezing, gevolgd door een paneldiscussie. De bijeenkomsten worden afgesloten met een netwerkborrel.

Datum, tijdstip en locatie

Het ICTU Café wordt in principe elke 2e dinsdag van de maand van 16.30 tot 18.00 uur bij ICTU in Den Haag georganiseerd, met uitzondering van de zomermaanden juli en augustus. Doelgroep: collega's en relaties werkzaam in de digitale overheid.

De bijeenkomsten zijn in principe vrij toegankelijk (met uitzondering van de ICTU (Grand) Cafés voor genodigden). Met de opmerking dat een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Bezoekers moeten voor aanvang worden aangemeld.

Let op: bij een bezoek aan het ICTU-pand is een identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) nodig om toegang te krijgen.

Voor een terugblik op het laatste ICTU (Grand) Café 'Big Data en ethiek' van 27 september, zie het nieuwsbericht elders op de website.