Overslaan en naar de inhoud gaan

ICTU Café 14 maart

Evenement

Tijdens dit drukbezochte ICTU Café stond de vraag centraal hoe technologische ontwikkelingen de burger beïnvloeden en onze maatschappij veranderen, nu en straks. En vice versa: wat vraagt de burger aan innovatieve oplossingen? Aan de vooravond van de verkiezingen in dit ICTU Café vier zienswijzen van vier sprekers: hoe ziet door deze wisselwerking de toekomst van de overheid er uit en hoe centraal staat de burger hierin? Welke vergezichten zijn er en hoe komen we daar?

Hans van der Stelt, directeur van Bureau Digicommissaris, ging in zijn inleiding in op de sterk veranderende rol van de overheid door digitalisering van de samenleving.
Indra Henneman, projectleider afsprakenstelsel MedMij legde de focus op ICT in het zorgdomein vanuit het patiëntperspectief. Patiënten moeten steeds meer zelf doen en langer thuis wonen om zorg uitvoerbaar en betaalbaar te houden. Hoe kan ICT daar oplossingen voor bieden? Jeroen Neerincx, architect bij ICTU, gaf een doorkijkje in innovaties zoals blockchain en hoe deze ons nu al dwingen om nu anders te gaan kijken naar overheidsdienstverlening aan burgers en ondernemers. Maarten Hillenaar, o.a. verbonden aan Smart City gemeente Den Haag, vertelde tot slot over 'smart cities’ en ‘smart people’ en wat het vraagt om techniek, burgers en overheid beter met elkaar te verbinden.

Binnenkort meer informatie over het volgende ICTU Café in april en een terugblik op het ICTU Café van 14 maart.

Meer informatie?

Heeft u een vraag over het ICTU Café stuur dan een e-mail naar ictucafe@ictu.nl.