Hackathon Aanpak Fraude

Evenement

Het doel van de Hackathon is het ophalen van innovatieve ideeën om ID- en adresfraude te lijf te gaan.

ID-fraude_website.jpg
(Fotografie: Mediatheek Rijksoverheid, Bas Kijzers)

Op vrijdag 22 en zaterdag 23 april 2016 organiseert ICTU in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een Hackathon aanpakken fraude.

Voor wie?

Innovatieve bedrijven worden tijdens de hackathon uitgedaagd aan de slag te gaan en tot innovatieve methoden en tools te komen voor het aanpakken van fraude. Methoden en tools kunnen zich richten op mensen, techniek, informatie/data, processen, procedures, kennis. Applicaties verdienen de voorkeur. Zaterdag aan het einde van de dag kunnen de deelnemers hun idee pitchen (5 minuten!) aan een jury.

Winnaars

De jury beoordeelt de prestaties van de teams op toepasbaarheid, antifraude effectiviteit, inventiviteit en originaliteit. Afhankelijk van de kwaliteit van de ideeën ligt er voor maximaal drie partijen een opdracht van €30.000 klaar om onder contract van BZK het idee verder uit te voeren.

Adres- en identiteitsfraude

Adresgerelateerde en identiteitsfraude is een groeiend probleem. Fraudeurs misleiden burgers, bedrijven en de overheid voor miljarden euro’s per jaar. We kunnen allemaal slachtoffer zijn! De overheid werkt daarom samen met verschillende partners in het aanpakken van fraude. Denk aan: Slimmer kijken naar de gegevens die we echt nodig hebben en de manier waarop we verifiëren. Kennis en informatie delen. Beproefde technieken en kansrijke innovaties op elkaar afstemmen. Professionals opleiden en schaarse expertise breed inzetten. Mensen overtuigen om terughoudend te zijn met het delen van hun persoonsgegevens.

Data

  • Vrijdag 22 en zaterdag 23 april 2016
  • Caballero Fabriek in Den Haag

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het project Aanpak Fraude op www.ictu.nl/aanpakfraude.