Datagedreven werken

De ontwikkeling naar datagedreven werken is onstuitbaar. Datagedreven werken kan overheden helpen om te komen tot effectief, ‘fact based’ beleid. Data-analyse kan heldere analyses opleveren, waarmee beleid bijgestuurd en de uitvoering verbeterd kan worden.  

De belofte is duidelijk, maar er zijn ook uitdagingen. De menselijke maat kan snel verloren gaan als te eenzijdig wordt ingezet op datagedreven werken. Data en algoritmes kunnen gekleurd zijn en data kunnen gelekt, gehackt of verloren raken. Veel overheidsorganisaties zijn pas net begonnen met datagedreven werken en hebben uitdagingen met eigenaarschap en handelingssnelheid. Als datagedreven werken als een technisch proces wordt gezien, dan blijkt het lastig om van de experimenteerfase tot opschaling te komen.

ICTU ondersteunt overheden bij de start en het kwartiermaken van datagedreven werken. Waar de datafocus voorheen vooral op de techniek lag, is deze inmiddels verschoven naar een totaalbeeld van visie & strategie, organisatiestructuur, infrastructuur, mensen & cultuur, techniek én data.  

Lees meer over specifieke activiteiten waarin wij samenwerken op dit thema:  

  • Data daadwerkelijk en verantwoord laten bijdragen aan maatschappelijke opgaven. Dat is het doel van de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS), waar ICTU aan bijdraagt.
  • We zijn mede-initiator van Gebruiker Centraal. Datagedreven werken is een speerpunt van deze online en offline community van professionals die werken aan de online dienstverlening van de overheid. Meer over Gebruiker Centraal op de ICTU-website.
  • Veel wetgeving rondom datagedreven werken, bijvoorbeeld de inzet van AI, komt vanuit Europa. De vakgroep Europa van ICTU bundelt kennis over de impact en kansen van wetgeving rond digitalisering op Europees niveau. En adviseert overheden daarover. Meer in dit artikel in ons e-magazine.
  • ICTU droeg bij aan de Nationale Data Agenda.

Meer informatie

Neem contact op met Francois Vis (francois.vis@ictu.nl).

Terug naar de overzichtspagina.

Meer weten?