Cybersecurity: naar een veilige en weerbare overheid

De digitale en de fysieke wereld zijn inmiddels niet meer van elkaar te scheiden. We zijn als samenleving sterk afhankelijk van digitalisering. Dat geldt ook voor de overheid. Dat maakt digitale veiligheid een essentieel thema voor de overheid.

Het gaat bij cybersecurity zowel om de digitale veiligheid van de overheid zelf, als om de verantwoordelijkheid die de overheid heeft voor veiligheid in de samenleving. Met onze afhankelijkheid van digitalisering nemen ook de risico’s toe. Bijna dagelijks is in het nieuws hoe de veiligheid en continuïteit van bedrijven en overheden kwetsbaar blijkt voor aanvallen van buitenaf of misbruik van binnenuit.  

Bij digitale overheidsdiensten is continue aandacht voor informatieveiligheid en privacybescherming van belang. Onze opdrachtgevers in het domein veiligheid en justitie stellen hoge eisen aan security, en ook in domeinen zoals zorg, openbaar bestuur en dienstverlening zijn informatieveiligheid en privacybescherming terugkerende thema’s. Bij onze softwareontwikkeling is security een belangrijke kwaliteitseis. ICTU adviseert daarnaast overheden bij het digitaal weerbaarder maken van hun organisatie.

Lees meer over specifieke activiteiten waarin wij samenwerken op dit thema:  

Meer informatie

Neem contact op met Bill Kuipers (bill.kuipers@ictu.nl).

Terug naar de overzichtspagina.

Meer weten?